Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Det är dina individuella behov som avgör vilken hjälp du får och hur ofta. Hemtjänst kan du få dygnet runt.

Hemtjänst innebär att du kan få olika former av omsorg och stöd i hemmet.

Du kan till exempel få hjälp med din personliga hygien, klä på dig, stöd vid måltider eller hjälp att komma ut på promenad. Du kan också få hjälp med mer praktiska saker så som tvätt, städ eller inköp.

Om du vill ansöka om hemtjänst så kan du göra det via blankett eller e-tjänst. Du kan också kontakta en biståndshandläggare.

Hur du ansöker

Kostnader för stöd

Välj vem som ska hjälpa dig

Du som beviljas hemtjänst får själv välja vem som ska hjälpa dig. Du kan välja kommunens hemtjänst eller ett privat företag som utför hemtjänst.

Kundval inom hemtjänsten

Personal med språkkunskaper

Du ska kunna få ha, beroende på om det finns tillgång till personal med de språkkunskaperna, en väsentlig del av den service och omvårdnad som finns inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

Nationella minoriteter

Kontaktuppgifter hemtjänst

Centrala hemtjänsten
Enhetschef Jessica Rosell 0321 – 59 57 16

Solrosens hemtjänst
Enhetschef Krista Enander 0321-59 64 14

Norra hemtjänsten (Parkgården och Hökerum)
Enhetschef Camilla Tomas 0321-59 64 13

Södra hemtjänsten (Ekero)
Enhetschef Maria Johansson  0321 – 59 64 18

Karta över hemtjänstområden

Attendo

Enhetschef Viktoria Wiik 0702-98 27 50

 

Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Har du insatser från hemtjänsten i Ulricehamns kommun kan du ha rätt till att få fortsatt stöd även när du tillfälligt befinner dig i en annan kommun. Kontakta din biståndshandläggare här i Ulricehamns kommun som hjälper vi dig med kontakten med den kommun du ska vistas i.

Om du har hemsjukvård i Ulricehamns kommun är det din sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som du kontaktar om du behöver få med dig insatser till din vistelsekommun.

För dig som tillfälligt ska vistas i Ulricehamns kommun

Ska du tillfälligt vistas i Ulricehamns kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i din hemkommun? Då tar du kontakt med biståndshandläggare och representant för hemsjukvård i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Ulricehamns kommun. Din biståndshandläggare tar kontakt med biståndshandläggare i Ulricehamns kommun som arbetar vidare med ärendet.

I Ulricehamns kommun tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att du själv väljer vem som ska utföra de insatser som du beviljats.

Hemtjänst i Ulricehamns kommun

Information till biståndshandläggare i brukarens hemkommun

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare tillfälligt ska vistas hos oss i Ulricehamns kommun? Inför er brukares vistelse i Ulricehamns kommun vill vi i god tid, senast 2 veckor före vistelsens start, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut.

Vi vill också att ni fyller i och skickar med blanketten Underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Ulricehamns kommun.

Kontakta handläggarenheten i Ulricehamn och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 25 juni 2024 av Lena Frimansson

Hjälpte informationen på denna sida dig?