Vad insatser inom äldreomsorgen kostar

Din kostnad för insatser från äldreomsorgen beror på hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du får. Varje år sker en justering av avgifterna. Det finns en högsta avgift (maxtaxa) som kommunen eller annan utförare får ta ut för hemtjänst och hemsjukvård. Högsta avgiften är 2575 kronor per månad (år 2024).

Vård- och omsorgsboende

Avgiften för vård och omsorgsboende inkluderar hemsjukvård, personlig omvårdnad, närhet till personal dygnet runt, tillgång till gemensamma utrymmen och trygghetslarm. Ledsagning ingår i avgiften för boendet, om den enskilde inte har någon/närstående som kan följa med.

Kost och hyra ingår inte i maxtaxan.

 • Grundavgift för vård- och omsorgsboende: 2 645 kronor per månad
 • Matabonnemang av mat: 4 819 kronor per månad
 • Matabonnemang av mat, palliativ 550 kr per månad
 • Förbrukningsmaterial: 184 kr per månad

Är du medboende betalar du en grundavgift för medboende. I medboendeavgiften ingår trygghetslarm, tillgång till tvättstuga och aktivitetsutrymmen. Som medboende kan du även beställa matabonnemang och förbrukningsmaterial. Om du behöver hjälp ifrån personal som medboende så kan du ansöka om hemtjänst.

 • Grundavgift för medboende: 955 kronor per månad

Hemtjänst

Här ingår omvårdnad och hjälp med den dagliga livsföringen t.ex. personlig hygien, toalettbesök, av- och påklädning, hjälp vid måltider och tvätt.

Avgiften baseras beroende på hur mycket hjälp du behöver.

 • Hemtjänst nivå 1 (ej dagliga insatser): 682 kronor per månad.
 • Hemtjänst nivå 2 (dagliga insatser): 1 009 kronor per månad.

Trygghetslarm

Avgift för trygghetslarm gäller endast i det egna boendet. På vård och omsorgsboende ingår trygghetslarmet i grundavgiften.

 • Trygghetslarm: 274 kronor per månad

Städ och inköp

 • Städ 1 rum o kök: 520 kronor/månad
 • Städ 2 rum o kök: 801 kronor/månad
 • Inköp nivå 1, 1 gång i veckan: 791 kronor/månad
 • Inköp nivå 2, 1 gång månad: 185 kronor/månad
 • Inköp nivå 4, 2 gånger per månad: 369 kronor/månad
 • Inköp DIG/DIG, 1 gång i veckan: 160 kronor/månad
 • Inköp DIG/FYS, 1 gång i veckan: 545 kronor/månad

DIG/DIG innebär att hemtjänsten hjälper dig att beställa varor digitalt. Du tar sen emot varor och packa upp själv.

DIG/FYS innebär att hemtjänsten hjälper dig att beställa varor digitalt. Hemtjänsten hjälper dig att ta emot varor och att packa upp.

Korttidsvistelse

Du som blir beviljad korttidsvistelse betalar en grundavgift per dag där allt utom mat och hemsjukvård ingår. Dessa kostnader tillkommer.

 • Avgift för korttidsvistelse: 111 kronor per dag
 • Avgift för mat under korttidsvistelse: 161 kr per dag

Avgift för hemsjukvård: se avgift för hemsjukvård

Dagverksamhet Gläntan

Du som är gäst på Gläntan betalar för de måltider du deltar i.

 • Frukost: 30 kr per portion
 • Lunch: 66 kr per portion
 • Avgift för hemsjukvård: se avgift för hemsjukvård

Hemsjukvård

För sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser i hemsjukvården tas en fast avgift ut per månad. Avgiften baseras på hur mycket hjälp du behöver.

 • Nivå 1: 148 kr/månad – För dig som är på tillfällig korttidsvistelse, växelvård eller dagverksamhet
 • Nivå 2: 404 kr/månad – För dig som har hemsjukvård i det egna boendet. Kommer du till korttidsvistelse, växelvård eller dagverksamhet ingår detta i denna avgift.

Övriga avgifter

 • Matdistribution (matportioner): 66 kronor per portion
 • Ledsagning som service: 195 kronor per timma.
 • Sondmat: 2 302 kronor per månad

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 27 mars 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?