Ansök om stöd

Om du har svårigheter att på egen hand klara av ditt dagliga liv och anser att du har behov av stöd, kan du vända dig till socialtjänsten.

För att ansöka kan du ringa en biståndshandläggare, ansöka via blankett eller via digital e-tjänst. När en biståndshandläggare mottagit din ansökan så utreds den så fort som möjligt.

Dina behov och önskemål är utgångspunkten för utredningen. Din ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunstyrelsen antagit. Riktlinjerna säkerställer att personer med liknande behov får stöd i samma omfattning.

Ansök via blankett

Ansökan om hemtjänstinsatser (pdf)

Ansökan om vård- och omsorgsboende (pdf)

Skicka blanketten till:

Handläggarenheten, URC
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Ansök via e-tjänst

Här kan du ansöka om hemtjänst

Överklagan vid avslag

Om du ansökt om en insats och får ett avslag, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar. Biståndshandläggaren kan också hjälpa till med överklagan.

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 27 mars 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?