Stöd för anhöriga

För dig som vårdar en närstående kan du ansöka om hjälp från kommunen. Vilket stöd du kan få beror på om du är sammanboende med den du vårdar, eller om ni bor separat. Du kan få anhörigstöd i form av avlösning i hemmet, korttid, växelvård och dagverksamhet.

Om du vill ansöka om anhörigstöd så kan du göra det via blankett eller e-tjänst. Du kan också kontakta en biståndshandläggare.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående i hemmet kan beviljas avlösning, om personen inte kan lämnas ensam några längre stunder. Personal från hemtjänsten kommer då till det egna hemmet för att du som vårdar ska få avlösning. Stödet omfattar upp till 20 timmars avlösning per månad och är kostnadsfritt.

Korttid eller växelvård

Om du som vårdar en närstående har behov av avlastning vid enstaka tillfällen, exempelvis vid resor eller behov av akut avlastning, kan korttidsvistelse beviljas.
Växelvård är en regelbunden avlastning och den närstående vistas då på korttidsboende 1-2 veckor av 4 veckor varje månad.

Dagverksamhet

Om den som vårdas i hemmet har en demensdiagnos kan dagverksamhet beviljas som en del i ett anhörigstöd.

Hur du ansöker

Kostnader för stöd

Övrigt anhörigstöd

Det finns anhörigstöd som inte är biståndsbedömt, se mer under anhörigstödets sida.

Anhörigstöd

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 18 juni 2024 av Anette Westerlund

Hjälpte informationen på denna sida dig?