Information till privata utförare av hemtjänst (LOV)

Är du intresserad av att arbeta med hemtjänst i Ulricehamns kommun? På upphandlingsmyndigheten.se kan du läsa på om vilka krav som måste uppfyllas samt hur man ansöker.

Hitta LOV-uppdrag | Upphandlingsmydigheten (upphandlingsmyndigheten.se)

Ansökan

Intresserade utförare måste välja inriktning och omfattning. Som inriktning kan man välja att arbeta med service eller med både service och omvårdnad (inklusive delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser).

Med omfattning menas hur många timmar per månad utföraren kan erbjuda. Detta kallas även kapacitetstak.

Företag som vill bli utförare inom hemtjänsten fyller i och skickar in någon av ansökningsblanketterna:

Ansökan om att utföra hemtjänst – omvårdnad och service (pdf)

Ansökan om att utföra hemtjänst – städinsatser (pdf)

Ansökan kontrolleras av kommunens upphandlingsenhet och skickas därefter till LOV-ansvarig och LOV-samordnare på hemtjänst och hemsjukvård i Ulricehamns kommun.

Utföraren och representanter från hemtjänst och hemsjukvård träffas och går igenom kriterier samt eventuella frågor, därefter meddelar kommunen sitt beslut.

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget innehåller uppdragsbeskrivning och de kvalitetskrav som kommunen ställer på utföraren.

Förfrågningsunderlag hemtjänst (pdf)

Ansökan till inspektionen för vård och omsorg

Företag som vill bli utförare inom LOV personlig omvårdnad, service och städ  ska fylla i och skicka in en ansökningsblankett till inspektionen för vård och omsorg.

Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i form av personlig omvårdnad, service och städ hos IVO

Ickeval

Om brukaren inte vill eller kan välja utförare kommer han eller hon att tilldelas en utförare enligt ett turordningssystem.

Turordninglista ickeval LOV hemtjänst 2024

Förändring i omfattning/kapacitetstak

Utföraren måste ange ett kapacitetstak, det vill säga hur många timmar per månad man kan erbjuda hjälp. För att göra en förändring i kapacitetstaket måste man anmäla detta på en speciell blankett:

Ansökan om förändring av kapacitetstak (pdf)

Ersättningsnivåer och fakturahantering

Varje månad skickar kommunen ut ett faktureringsunderlag till privata utförare inom äldreomsorgen. Företagen fakturerar sedan kommunen i enlighet med detta.

Fakturerings-och-ersättningsnivåer-hemtjänst-2024

Fakturerings-och-ersättningsnivåer-hemtjänst-2023

Hemtjänst räknesnurra 2021

Förklaring räknesnurra 2021

Elektroniska fakturor

Fakturering till Ulricehamns kommun sker genom e-faktura. Du registrerar dig enkelt via webben.

Registrera dig för elektroniska fakturor

Omställningstid och avvikelser

Av olika anledningar kan det uppstå avvikelser, till exempel om brukaren vistas på sjukhus. Här finner du de avvikelserapporter som ska används beroende på insats. Du kan läsa mer om omställningstid och avvikelserapportering i förfrågningsunderlaget.

Avvikelserapport personlig omvårdnad och service (pdf)

Förklaring till avvikelserapport Personlig omvårdnad och service (pdf)

Avvikelserapport Service inklusive städ (pdf)

Redovisningsblankett för Service och Städinsatser (pdf)

Registrering av utförda insatser

Utföraren som bedriver omvårdnad ska använda det system som kommunen har för registrering av utförda insatser. Utföraren är ansvarig för att registrera sina besök med tillhörande insatser. Detta sker idag med smartphone (Android) eller via kommunens datorer. Kommunen tillhandahåller inte telefoner för detta ändamål. Kommunen ansvarar för att vid ett tillfälle utbilda utföraren i systemet.

Kvalitetsuppföljning

Kommunen har det yttersta ansvaret för kvaliteten inom hemtjänsten och ska regelbundet följa upp detta.

Modell för kvalitetsgranskning av utförare (pdf)

Kvalitetsuppföljning av utförare – Bilaga 1

Mål, policys och riktlinjer

Det finns flera riktlinjer och rutiner inom hälso- och sjukvård och social omsorg som alla utförare ska följa, även externa. Här kan du läsa några av dem:

Rutin för teamträffar (pdf) Lyssna

Rutiner trygghetslarm (pdf) Lyssna

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för social dokumentation (pdf) Lyssna

Rutin för handläggning – LOV (pdf) Lyssna

Rutin för utredningstid (pdf)

Intresserade utförare måste välja inriktning och omfattning. Som inriktning kan man välja att arbeta med service eller med både service och omvårdnad (inklusive delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser).

Med omfattning menas hur många timmar per månad utföraren kan erbjuda. Detta kallas även kapacitetstak.

Företag som vill bli utförare inom hemtjänsten fyller i och skickar in någon av ansökningsblanketterna:

Ansökan om att utföra hemtjänst – omvårdnad och service (pdf)

Ansökan om att utföra hemtjänst – städinsatser (pdf)

Ansökan kontrolleras av kommunens upphandlingsenhet och skickas därefter till LOV-ansvarig och LOV-samordnare på hemtjänst och hemsjukvård i Ulricehamns kommun.

Utföraren och representanter från hemtjänst och hemsjukvård träffas och går igenom kriterier samt eventuella frågor, därefter meddelar kommunen sitt beslut.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 maj 2015, senast ändrad den 27 mars 2024 av Anders Rosenberg

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?