Fullmäktigebeslut från 27 januari

Här kan du kortfattat läsa om beslut som tagits. Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så snart det är justerat.

Hus i Ulricehamn

Mittåt för demokratiberedningen

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Det blev inte som det var tänkt när fullmäktige skulle ta beslut om det förslag demokratiberedningen arbetat fram. Istället blev det några ändringar enligt Centerns förslag:

  1. Att endast tillfälliga beredningar inrättas enligt nuvarande riktlinjer. Inga fasta beredningar införs.
  2. Att fullmäktigeberedningarnas ordförande (beredningsledare) utifrån beredningens uppdrag har ett särskilt ansvar att följa de verksamhetsområden som berörs utgår.
  3. Att ett förtydligande görs av valda kommunal- och oppositionsråds uppdrag genom att de tilldelas utsedda programområden utgår.
  4. Att fullmäktigeberedningarna därigenom har en bestämd kontaktperson bland valda kommunal- och oppositionsråd utgår.

I övrigt blir det som beredningen föreslagit, bland annat frågestunder i samband med fullmäktigemöten, e-förslag istället för medborgarförslag samt olika medborgardialoger med mera.

Kommunen inleder samarbete om överförmyndare

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

När nuvarande överförmyndare avslutar sin tjänst i sommar, kommer kommunen att teckna avtal med andra kommuner för att kunna serva ulricehamnarna med dessa tjänster i fortsättningen. Organisationen Överförmyndare i samverkan, Öis, som grundades 1 januari 2007, består idag av tolv kommuner. Från Sjuhärad ingår kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, och Vårgårda. Övriga kommuner som ingår är Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång, Tidaholm och Falköping. Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Utredning om överförmyndarens uppdrag och verksamhet Öis har en färdig modell för hur de går tillväga när ny kommun ska ingå i samverkan och har möjlighet att ta sig an ett uppdrag från Ulricehamns kommun i samband med halvårsskiftet 2022.

Ja till fler investeringar

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Under torsdagens möte klubbade fullmäktige igenom beslut för drygt 59 miljoner kronor. 15,5 miljoner går till utbyggnad av Rönnåsen, projektering av bostadsområde för Sanatorieskogen samt utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, en större summa går till väg- och trafikåtgärder, en summa går till att genomföra detaljplaner och en större summa – 19,7 miljoner kronor – går till it-utrustning som ska säkerställa driften i kommunen, men också till nya elevdatorer och elevläsplattor med mera.

Klart för om- och tillbyggnad av gruppbostad Markuslyckedreven

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Nu har det kommit in två anbud från entreprenörer som vill göra om- och tillbyggnaden av gruppbostad Markuslyckedreven. De buden ligger nära varandra och förvaltningen konstaterar att det krävs ytterligare fem miljoner kronor för att kunna bygga som det var tänkt. Kommunfullmäktige gick förvaltningen till mötes och beviljade ytterligare fem miljoner kronor. Nu är bygget beräknat att kosta totalt 17,8 miljoner kronor.

Nej till handslaget

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb på liknande sätt som det Nynäshamns kommun har gjort. Men så blir det alltså inte. Förvaltningen har räknat på det och tycker att det blir för dyrt. Fullmäktige går på förvaltningens linje och avslår motionen.

Övriga motioner

Snabbare internetuppkoppling i skolorna

Motionen anses vara tillgodosedd

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Nej till vätgasstation

Motionen avslås

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Speciell pengapott för utveckling av centrum

Motion anses tillgodosedd

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Nej till visselblåsarfunktion

Behovet tillgodosett inom ramen för kommunallagen

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Snart fast omsorgskontakt

Är under genomförande

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 28 januari 2022, senast ändrad den 28 januari 2022