Kommunstyrelsens beslut i korthet 13 januari 2022

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 13 januari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Frågestund införs och medborgarförslag tas bort

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Nu är demokratiberedningen färdiga med sin slutrapport. I den presenteras en rad förslag till kommunstyrelsen, som sedan går vidare till kommunfullmäktige för. Bland annat tas möjligheten att lämna medborgarförslag bort. Istället införs en modell för e-förslag. E-förslag är en utveckling av nuvarande medborgarförslag. Den innebär en digitalisering som gör att man kan nå nya grupper av medborgare och utveckla den demokratiska processen. De som behöver hjälp med att lämna förslag digitalt kommer att få det från kommunen.
En annan sak som införs är allmänhetens frågestund vid några av kommunfullmäktiges möten. När allmänheten ska ha chansen att ställa frågor kommer kommunfullmäktige att besluta om i samband med att det beslutas om sammanträdesdagar för kommande år. I övrigt finns förslag på medborgardialoger och ett särskilt barn- och ungdomspolitiskt program, som ska främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska processen.
Kommunstyrelsen beslutade också att den politiska organisationen i grunden ska vara kvar, men beredningen föreslår ändå en rad förändringar. Bland annat tycker beredningen att det på kommunfullmäktiges möten ska finnas mer tid för att ge plats åt information, utbildning med mera. Kommunstyrelsens möten föreslås bli mer flexibla med möjlighet att genomföra workshops, studiebesök, företagsbesök med mera.
Men allt detta är alltså upp till kommunfullmäktige att besluta om.

Kommunen inleder samarbete om överförmyndare

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

När nuvarande överförmyndare avslutar sin tjänst i sommar, kommer kommunstyrelsen att teckna avtal med andra kommuner för att kunna serva ulricehamnarna med dessa tjänsterna i fortsättningen. Organisationen Överförmyndare i Samverkan, Öis, som grundades 1 januari 2007, består idag av tolv kommuner. Från Sjuhärad ingår kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, och Vårgårda. Övriga kommuner som ingår är Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång, Tidaholm och Falköping. Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Utredning om överförmyndarens uppdrag och verksamhet Öis har en färdig modell för hur de går tillväga när ny kommun ska ingå i samverkan och har möjlighet att ta sig an ett uppdrag från Ulricehamns kommun i samband med halvårsskiftet 2022.

Mer pengar till investeringar

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Under torsdagens möte klubbade kommunstyrelsen igenom beslut för drygt 59 miljoner kronor. 15,5 miljoner går till utbyggnad av Rönnåsen, projektering av bostadsområde för Sanatorieskogen samt utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, en större summa går till väg- och trafikåtgärder, en summa går till att genomföra detaljplaner och en större summa – 19,7 miljoner kronor – går till it-utrustning som ska säkerställa driften i kommunen. Men slutgiltigt beslut kommer under nästa kommunfullmäktige

Sex av 13 klimatlöften genomförda under förra året

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Kommunstyrelsen antog i november 2020 13 av Klimat 2030 föreslagna klimatlöften avsedda att minska växthusgasutsläppen, att genomföras under 2021. Resultatet redovisades till Klimat 2030 i november 2021. Under kommunstyrelsens möte redovisades det även för kommunpolitikerna.
Kommunen har genomfört 6 av de 13 antagna löftena;
• Vi använder en klimatstyrande resepolicy
• Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
• Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
• Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Att inte samtliga löften genomförts beror på lite olika saker. En del av dem bedömdes olämpliga att genomföra på grund av pandemin medan andra inte hunnit genomföras, alternativt är att se som långsiktiga. Ett av dem som inte genomförts är till exempel ett större arrangemang riktat till allmänheten om klimat. Vi har inte heller byggt någon ny solcellspark, som det planerats för. Anledningen till det är att det återstår en hel del problem att lösa innan en sådan kan komma på plats. Förhoppningen är nu att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att dessa ska kunna genomföras i år istället.

Tingsholm ett steg närmare riksidrottsgymnasium

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Kommunstyrelsen godkände och beslutade att förvaltningen får göra en ansökan om att skidgymnasiet på Tingsholmsgymnasiet ska bli ett Riksidrottsgymnasium. En av förutsättningarna för att bli aktuell som riksidrottsgymnasium är att det antingen finns en rullskidbana att tillgå eller att det finns någon form av tidig snöanläggning. Ulricehamns IF fick också tumme upp för att söka pengar från Allmänna arvsfonden till en så kallad multibana, där även en rullskidbana ingår, för att ha större chans i sin ansökan.

Kommunstyrelsen beslutar om broddar till alla över 68 år

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslogs att alla äldre inom kommunen ska kunna hämta ut broddar när det blir kallt och halt underlag. Förvaltningen föreslog att en ersättning ges mot uppvisande av kvitto på max 150 kronor per person över 68 år för köp av broddar till ett totalbelopp på 10 000 kronor per år. Det tyckte kommunstyrelsen var en bra idé som antog förslaget. Men det går inte att hämta ut broddar hur många gånger som helst. 10 000 kronor av folkhälsomedel kommer årligen att avsättas för denna insats och när dessa medel är slut kommer det inte längre gå att ansöka om ersättning under innevarande budgetår.

Motioner

Underlag och handlingar till ärenden (pdf)

Svar på motion – handslaget om fler feriejobb
Svar på motion om snabbare uppkoppling i skolorna
Svar på återremiss av motion om vätgasstation
Svar på motion om visselblåsarfunktion
Svar på motion om att införa fast omsorgskontakt

Medborgarförslag

Underlag och handlingar till ärenden (pdf)

Svar på medborgarförslag om att kostnader för fönsterputsning av kommunens skolor återinförs till budgetför underhåll av fastigheter.
Svar på medborgarförslag om slutdatum för försäljning av bensindrivna trädgårdsredskap och mopeder.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 18 januari 2022, senast ändrad den 20 januari 2022

Kontakt