Många vill läsa ekonomi, men färre söker sig till yrkesprogrammen kommande läsår

Nu har kommunens niondeklassare och elever från gymnasiets introduktionsprogram ansökt till gymnasiet inför höstterminen. Rektor Matthias Nordgren har utifrån det gjort en sammanställning kring ansökningsläget.

Tingsholmsgymnasiet väggskyltTingsholmsgymnasiets entréskylt

135 elever av 282 har i första hand sökt till Tingsholmsgymnasiet. (48 procent av alla sökande) 20 elever har fortfarande inte gjort något val. Oavsett visar siffrorna på ett lägre söktryck än de flesta tidigare år i närtid. 2016 var en bottennotering då bara 37 procent sökte Tingsholmsgymnasiet i första hand. Sedan dess har andelen varit 50-57 procent.

Möjlighet att ändra sitt val under våren

Under april och maj har eleverna möjlighet att ändra sina val innan den slutgiltiga antagningsprocessen börjar. Då brukar brukar elevantalet öka med cirka fem procent.

Ekonomi toppar listan

Ekonomiprogrammet har attraherat flest sökande med 41 elever. Det är en rekordnotering och aktualiserar frågan om att starta två klasser på programmet, vilket endast hänt en gång tidigare. 14 elever har sökt att läsa Ekonomi på annan ort.

Yrkesprogrammen attraherar färre sökande i år

 • Byggprogrammet: Sex sökande till tio platser. (Tolv har sökt bygg i Borås)
 • Elprogrammet: Nio sökande till tio platser. (Tre har sökt el i Borås)
 • Försäljning och service (tidigare handels- och administrationsprogrammet): Åtta till tolv platser. (Ingen har sökt programmet i Borås)
 • Fordonsprogrammet: Sex sökande till åtta platser. 24 har sökt programmet på annan ort, varav 19 till Borås (fyra olika inriktningar)
 • Vårdprogrammet: Sju sökande till tolv platser. (Två har sökt vårdutbildning på annan ort.)
 • Industritekniska programmet: Sex sökande till tio platser. (En elev har sökt industriutbildning på annan ort.)

Bland förra årets sökande var det 44 procent som sökte till ett yrkesprogram. I år är det endast 31 procent.

Antalet elever som sökt övriga utbildningar

 • Teknikprogrammet: 20 sökande. (18 har sökt teknisk utbildning på annan ort). Normala siffror.
 • Naturprogrammet: Nio sökande. Fyra har sökt natur på annan ort. Normala siffror.
 • Två elever har sökt Estetiska programmet, men detta är inte överraskande. Det generella intresset för utbildningen har sjunkit. Ingen från Ulricehamn har sökt estet/musik i Borås inför hösten. Totalt har fem elever sökt andra inriktningar på estetiska programmet hos annan huvudman. Beroende på hur läget ser ut efter omvalsperioden i vår ska beslut fattas om programmet ska startas eller inte.
 • Samhällsprogrammet har lockat 20 sökande, vilket är anmärkningsvärt få. 16 elever har samtidigt sökt programmet på annan ort.
 • Barn- och fritidsprogrammet i Borås har lockat åtta sökande. Ambition är att starta programmet på Tingsholm inför nästa läsår om politiskt beslut tas kring detta.
 • Hantverksprogrammet i Borås har 13 sökande i år vilket är relativt högt.
 • Hotel och turism i Borås lockar två sökande från Ulricehamn.
 • Ingen har sökt humanistiska programmet i Borås.
 • 23 elever har sökt naturbruksutbildning på annan ort vilket är relativt högt om man jämför med föregående år.

Publicerat av Elin Ohlsson den 2 februari 2022, senast ändrad den 2 februari 2022