Ulricehamns kulturhus

Ulricehamns kulturhus kommer att byggas på Marknadsplatsen som ligger i norra delen av Ulricehamns centrum.

I

Tidplan och projektstatus

Byggstarten är planerad till våren 2026.

Kort fakta

  • Fastighetsbeteckning: Bogesund 1:86
  • Kostnad: Ej fastställd

Nyheter om kulturhuset

Här nedan listar vi kommunens nyheter kring kulturhuset:

7 februari
Färg, form och flexibelt på studiebesök för kulturhuset

25 januari 2024
Det ska kulturhuset innehålla om ulricehamnarna får tycka till

12 januari 2024
På besök i Göteborg i arbetet med kulturhuset

22 november 2023
Vad ska Ulricehamns kulturhus innehålla?

29 september 2023
Beslut i korthet, fullmäktige 28 september 2023

7 september 2023
Beslut i korthet, kommunstyrelsen 7 september

Frågor och svar om kulturhuset

Varför ska det byggas ett kulturhus i Ulricehamn?

På kommunfullmäktige 28 september fattade politikerna beslut om att bygga ett kulturhus i Ulricehamn och att det ska ligga på Marknadsplatsen.
Tidigare planerades ett nytt stadsbibliotek där Ica Kvantum ligger i Ulricehamn. Men politikerna beslutade att göra ett omtag av planerna på ett nytt stadsbibliotek med motivet att det fanns stora utmaningar med detta förslag. Ett förslag var då att bygga nytt kulturhus på Marknadsplatsen. Efter en återremiss som ledde till att fler platser utreddes fattades ett inriktningsbeslut om kulturhus på Marknadsplatsen.

Var ska kulturhuset byggas?

Ulricehamns kulturhus kommer att byggas på Marknadsplatsen som ligger i norra delen av Ulricehamns centrum. Beslutet fattades av politikerna i kommunfullmäktige den 28 september.

Innehållet

Vad ska kulturhuset innehålla?

En självklar del i det nya kulturhuset är ett stadsbibliotek, mer än så vet vi inte i dagsläget. Som invånare hade du möjlighet att tycka till genom att svara på vår digitala enkät mellan 22 november och 5 december 2023.

Vilka har fått vara med att påverka innehållet i kulturhuset?

Alla invånare har haft en möjlighet att tycka till om innehållet via en digital enkät mellan 22 november till 5 december 2023. Utöver kommer totalt fyra workshops att hållas. Två under december 2023, en med kulturaktörer och politiker och en med unga och unga vuxna på Ungas fritid. I januari kommer ytterligare två hållas, en med politikerna i kommunfullmäktige och en med elever som går på SFI, svenska för invarndare, på vuxenutbildningen i Ulricehamn.

Parkeringar

Hur ska nuvarande parkeringar ersättas?

I dagsläget är det inte klart hur parkeringarna ska ersättas, men det pågår ett arbete inom kommunens förvaltning med att ta fram förslag till framtida utveckling av parkering i centrum. Bland annat i form av ett parkeringsgarage som kommunen har avsatt investeringsmedel för i budgeten 2024 och som beräknas vara klart 2025.

Varför kunde man inte välja en annan plats och låta parkeringarna på Marknadsplatsen vara?

Sedan tidigare pågår arbetet med att detaljplanelägga Marknadsplatsen för att bebygga platsen med bland annat bostäder. Efter kommunfullmäktiges beslut den 28 september, att bygga ett kulturhus på Marknadsplatsen, kommer det redan pågående planuppdraget att kompletteras med denna inriktning. Den nuvarande parkeringen var alltså redan tidigare planerad att avvecklas.

I dagsläget är det inte klart hur parkeringarna ska ersättas, men det pågår ett arbete inom kommunens förvaltning med att ta fram förslag till framtida utveckling av parkering i centrum. Bland annat i form av ett parkeringsgarage som kommunen har avsatt investeringsmedel för i budgeten 2024 och som beräknas vara klart 2025.

Publicerat av Rebecca Berndes den 22 november 2023, senast ändrad den 7 februari 2024

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?