Organisationer och råd

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Det kommunala pensionärsrådet består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala pensionärsorganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för äldre personer i kommunen.

Läs mer om KPR och se mötesprotokoll

Pensionärsorganisationer och frivilla organisationer

I kommunens föreningsregister hittar du information om vilka pensionärs- och frivilligorganisationer som finns i Ulricehamns kommun.

Föreningsregister (e-tjänst)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 augusti 2016, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?