Organisationer och råd

Kommunala rådet för äldrefrågor (KRÄF)

Det kommunala rådet för äldrefrågor består av politiker och tjänstemän från Ulricehamns kommun och representanter från de lokala pensionärsorganisationerna. Rådet diskuterar frågor som har betydelse för äldre personer i kommunen.

Rådgivande funktioner

Pensionärsorganisationer och frivilla organisationer

I kommunens föreningsregister hittar du information om vilka pensionärs- och frivilligorganisationer som finns i Ulricehamns kommun.

Föreningsregister

Publicerat av Ulricehamns kommun den 18 augusti 2016, senast ändrad den 19 mars 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?