Kommunens pågående och planerade byggprojekt

Här samlar Ulricehamns kommun de byggprojekt som är i planerings- eller genomförandefasen inom kommunens verksamhet.

Böcker

Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten. Beslut om budget för ett nytt stadsbibliotek är klart. Under 2018 togs kriterier för en arkitekttävling kring…

Bild som visar en karta över vart samvewrkanshuset i Gällstad ska befinna sig

Samverkanshus i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus med äldreboende (sex avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel. Tidplan och projektstatus Projektering pågår, förskolans planförslag är klart och man tittar nu på nästa del med matsal kök och personaldelar. Parallellt arbetar planenheten på kommunen med att ta fram en ny detaljplan till området. Kort fakta…

Bild som visar lyckans förskola på utsidan.

Lyckans förskola i Ulricehamn

Lyckans förskola håller nu på att färdigställas och det förberedes för första inflyttning under Augusti i år. Totalentreprenaden för byggnaden gick till Moelven. Markarbetena har Nybergs entreprenad utfört och belysningen utvändigt med el dragningar har Elajo levererat, de tre förråden är byggda av Byggman AB. Förskolan har plats för ca 120 barn med två lekgårdar…

illustration över utseende på Vegby skolgård efter ombyggnation

Ombyggnad av Vegby skolgård

Övergripande information: Ombyggnad av Vegby skolgård med ny utformning och nya lekutrustningar. Skiss/karta:  Skissförslag över nya skolgården av företaget Pontarius Tidplan och projektstatus: Utförs under sommarlovet 2020. Upphandling är utförd och ekonomiska medel för arbetet är beviljade. Bygglov förväntas inom kort. Kort fakta Adress: Skolgatan 2A 523 62 Vegby Storlek: Cirka 2 000 m2 av…

Fållornavägens gruppbostads placering på en karta.

Fållornavägens gruppbostad

Kommunen bygger om och till befintligt boende för att uppgradera den till dagens krav på gruppbostad. Skiss/karta (Bild på byggnad/skiss/karta över området. Bifoga fil i mejlet till kommunikatör) Relevanta dokument Tidplan och projektstatus Projektering pågår. Anbudsförfrågan på detta projekt beräknas komma ut efter semestern 2020. Planerad byggstart: senhösten 2020 Planerat byggslut:  sommaren 2021 Kort fakta…

Illustration på hus

Kommunens färdigställda byggprojekt

Här samlar vi byggprojekt som färdigställts från och med hösten 2018. https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/ombyggnad-av-hokerums-skolgard/ https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/ombyggnad-av-hossna-skolgard/ https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/till-och-ombyggnad-av-hokerums-forskola/  

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?