Kommunens pågående och planerade byggprojekt

Här samlar vi byggprojekten som är i planerings- eller genomförandefasen inom kommunens verksamheter. Du hittar också de större byggprojekt som genomförts de senaste åren.