Kommunens pågående och planerade byggprojekt

Här samlar Ulricehamns kommun de byggprojekt som är i planerings- eller genomförandefasen inom kommunens verksamhet.

Hästhovens förskola skiss ombyggnation

Om- och tillbyggnation av Hössna förskola

Till- och ombyggnad av Hössna förskola samt utökning av skolgård Under hösten 2018 påbörjas tillbyggnad av 1,5 avdelning samt ombyggnad av två befintliga avdelningar. Utökning av skolgård med ca 1300 m2 och ny lekutrustning, förrådsbyggnader mm. Befintligt beredningskök byggs om till tillagningskök. Ny uppvärmning med bergvärme och ny ventilation samt elinstallationer. Byte av takbeläggning på…

Skiss över ombyggnation av Hökersums skolgård

Ombyggnad av Hökerums skolgård

Ombyggnad av skolgård inklusive ny lekutrustning. Specifikation och skiss av ombyggnation Hökerums skolgård skiss Tidplan och projektstatus Ombyggnation startar vecka 22, 2018 och utförs i 2 etapper. Kort fakta Adress: Skolgatan,  Hökerum Ulricehamns Kommun Storlek: 5 450 m2 Planerad byggstart: Vecka 22, 2018 Planerat byggslut: Vecka 36, 2018 Kostnad: Cirka 4 miljoner Frågor om projektet: Åke Johannesson byggprojektledare, fastighet Ulricehamns…

Böcker

Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten. Beslut om budget för ett nytt stadsbibliotek är klart, samt att kommunen ska anordna en arkitekttävling för…

Skiss över Hössnaskolans nya skolgård

Ombyggnad av Hössna skolgård

Projektet innefattar ombyggnad av skolgård inklusive ny lekutrustning. Skiss/karta Skiss över del av Hössnaskolans nya skolgård 2018, del 1 Skiss över del av Hössnaskolans nya skolgård 2018, del 2   Tidplan och projektstatus Ombyggnation startar vecka 33, 2018 och utförs i två etapper med färdigställande preliminärt vecka 48. Kort fakta Adress: Hössna skolväg 3, Hössna Storlek: 7…

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?