Kommunens pågående och planerade byggprojekt

Här samlar Ulricehamns kommun de byggprojekt som är i planerings- eller genomförandefasen inom kommunens verksamhet.

Planskiss över placering av samverkanshus i Gällstad

Förskola och vård- och omsorgsboende i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus med nytt äldreboende (fem avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel. Tidplan och projektstatus Arkitekten Jürgen Wahlström, från arkitektfirman Wahlström & Steiner i Göteborg har fått uppdraget att ta fram arkitekthandlingar. Just nu pågår första delen av arkitektarbetet där form och fördelning fördelning på byggnaden görs. Detta…

Hästhovens förskola skiss ombyggnation

Om- och tillbyggnation av Hössna förskola

Till- och ombyggnad av Hössna förskola samt utökning av skolgård Under hösten 2018 påbörjas tillbyggnad av 1,5 avdelning samt ombyggnad av två befintliga avdelningar. Utökning av skolgård med ca 1300 m2 och ny lekutrustning, förrådsbyggnader mm. Befintligt beredningskök byggs om till tillagningskök. Ny uppvärmning med bergvärme och ny ventilation samt elinstallationer. Byte av takbeläggning på…

Böcker

Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten. Beslut om budget för ett nytt stadsbibliotek är klart. Under 2018 togs kriterier för en arkitekttävling kring…

Skiss över Hössnaskolans nya skolgård

Ombyggnad av Hössna skolgård

Projektet innefattar ombyggnad av skolgård inklusive ny lekutrustning. Skiss/karta Skiss över del av Hössnaskolans nya skolgård 2018, del 1 Skiss över del av Hössnaskolans nya skolgård 2018, del 2   Tidplan och projektstatus Ombyggnation startar vecka 33, 2018 och utförs i två etapper med färdigställande preliminärt vecka 48. Kort fakta Adress: Hössna skolväg 3, Hössna Storlek: 7…

Översikt av nybyggnation Tre rosor

Om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola

Utbyggnad av förskolan med fyra avdelningar och kök. Ombyggnaden förenklar också för transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. En av avdelningarna ska användas som ”nattis”, nattöppen förskola. Beslut om investering togs i juni 2018. Ritningar Ritningar Tre rosors tillbyggnad Kort fakta: Adress: Tre Rosors Väg 4A, Ulricehamn, Bogesund 1:98 Storlek: Närmare 1 000 m2 i…

Illustration på hus

Kommunens färdigställda byggprojekt

Här samlar vi byggprojekt som färdigställts från och med hösten 2018. https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/ombyggnad-av-hokerums-skolgard/  

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?