Kommunens pågående och planerade byggprojekt

Här samlar Ulricehamns kommun de byggprojekt som är i planerings- eller genomförandefasen inom kommunens verksamhet.

Planskiss över placering av samverkanshus i Gällstad

Förskola och vård- och omsorgsboende i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus med nytt äldreboende (fem avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel. Tidplan och projektstatus Arkitekten Jürgen Wahlström, från arkitektfirman Wahlström & Steiner i Göteborg har fått uppdraget att ta fram arkitekthandlingar. Just nu pågår första delen av arkitektarbetet där form och fördelning fördelning på byggnaden görs. Detta…

Böcker

Nytt stadsbibliotek

Nuvarande stadsbiblioteket flyttade in i sina lokaler 1977 och sedan dess har bibliotekens roll förändrats. Medborgarnas ökade krav och förväntningar på biblioteket som en informations- och kulturförmedlare har skapat behov av större och bättre anpassade lokaler för verksamheten. Beslut om budget för ett nytt stadsbibliotek är klart. Under 2018 togs kriterier för en arkitekttävling kring…

Översikt av nybyggnation Tre rosor

Om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola

Utbyggnad av förskolan med fyra avdelningar och kök. Ombyggnaden förenklar också för transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. En av avdelningarna ska användas som ”nattis”, nattöppen förskola. Beslut om investering togs i juni 2018. Ritningar Ritningar Tre rosors tillbyggnad Kort fakta: Adress: Tre Rosors Väg 4A, Ulricehamn, Bogesund 1:98 Storlek: Närmare 1 000 m2 i…

Illustration på hus

Kommunens färdigställda byggprojekt

Här samlar vi byggprojekt som färdigställts från och med hösten 2018. https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/ombyggnad-av-hokerums-skolgard/ https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/ombyggnad-av-hossna-skolgard/ https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/kommunens-pagaende-och-planerade-byggprojekt/kommunens-fardigstallda-byggprojekt/till-och-ombyggnad-av-hokerums-forskola/  

illustration över utseende på Vegby skolgård efter ombyggnation

Ombyggnad av Vegby skolgård

Övergripande information: Ombyggnad av Vegby skolgård med ny utformning och nya lekutrustningar. Skiss/karta:  Skissförslag över nya skolgården av företaget Pontarius Tidplan och projektstatus: Utförs under sommarlovet 2020. Upphandling är utförd och ekonomiska medel för arbetet är beviljade. Bygglov förväntas inom kort. Kort fakta Adress: Skolgatan 2A 523 62 Vegby Storlek: Cirka 2 000 m2 av…

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?