Samverkanshus i Gällstad

Nybyggnation av ett samverkanshus med äldreboende (sex avdelningar), ny förskola för 120 barn och nytt storkök med restaurangdel.

Tidplan och projektstatus

Projektering pågår, planlösningen är i princip färdig. Projektering av utemiljön kvarstår. Fastighet väntar på detaljplanen för markområdet.
Planenheten arbetar parallellt med att ta fram en den nya detaljplan till området.

Kort fakta

Storlek på byggnad: Cirka 6 450 m2 på två plan som inrymmer förskola, äldreboende, kök, restaurang och personaldelar. Dessutom cirka 750 m2 med teknikutrymmen, vind och lokal, på tredje våningen.
Planerad byggstart: Då detaljplanen ännu inte är antagen är byggstart oklart.
Planerat byggslut:
Kostnad: Ej fastställt.

Frågor om projektet?

Crister Dahlgren
Fastighetschef
crister.dahlgren@ulricehamn.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 juli 2020, senast ändrad den 3 februari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?