Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Har du insatser från hemtjänsten i Ulricehamns kommun kan du ha rätt till att få fortsatt stöd även när du tillfälligt befinner dig i en annan kommun. Kontakta din biståndshandläggare här i Ulricehamns kommun som hjälper vi dig med kontakten med den kommun du ska vistas i.

Om du har hemsjukvård i Ulricehamns kommun är det din sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som du kontaktar om du behöver få med dig insatser till din vistelsekommun.

För dig som tillfälligt ska vistas i Ulricehamns kommun

Ska du tillfälligt vistas i Ulricehamns kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i din hemkommun? Då tar du kontakt med biståndshandläggare och representant för hemsjukvård i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Ulricehamns kommun. Din biståndshandläggare tar kontakt med biståndshandläggare i Ulricehamns kommun som arbetar vidare med ärendet.

I Ulricehamns kommun tillämpas Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att du själv väljer vem som ska utföra de insatser som du beviljats.

Hemtjänst i Ulricehamns kommun

Information till biståndshandläggare i brukarens hemkommun

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars brukare tillfälligt ska vistas hos oss i Ulricehamns kommun? Inför er brukares vistelse i Ulricehamns kommun vill vi i god tid, senast 2 veckor före vistelsens start, få in en begäran om verkställighet med bifogat biståndsbeslut.

Vi vill också att ni fyller i och skickar med blanketten Underlag för debitering vid tillfällig vistelse i Ulricehamns kommun.

Kontakta handläggarenheten i Ulricehamn och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Publicerat av Ulricehamns kommun den 9 februari 2015, senast ändrad den 27 mars 2024 av Anders Rosenberg

Hjälpte informationen på denna sida dig?