Våld mot äldre

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som det sällan talas om.

Vanligaste formen av våld mot äldre är försummelse, att den äldre inte får sitt omvårdnadsbehov tillgodosett av närstående eller vårdpersonal. Andra förekommande former av våld är fysiskt våld såsom slag, knuffar eller sparkar, psykiskt våld med kränkningar, kontroll och hot samt sexuellt eller ekonomiskt våld.

Socialtjänsten har ett ansvar för att våldsutsatta får stöd och skydd samt att våldsutövare erbjuds hjälp för att sluta utöva våld.

Information om vilket stöd som finns att få kan du läsa om på vår sida om våld i nära relation.

Våld i nära relation

Det går även att kontakta biståndshandläggare för information.

Publicerat av Anders Rosenberg den 18 mars 2024, senast ändrad den 19 mars 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?