Simon Hägglund – ny verksamhetschef för funktionsnedsättning

Nu är det klart att den nya chefen för funktionsnedsättning heter Simon Hägglund, i dagsläget enhetschef för socialpsykiatrin.

Simon Hägglund, blivande verksamhetschef för funktionsnedsättning

– Jag är väldigt nöjd med att Simon har tackat ja till tjänsten. Han har kvaliteter och en gedigen bakgrund inom området. Bland annat ser jag goda ledaregenskaper och förhållningsätt som kommer passa fint i hans nya roll, säger Magnus Andersson Neumann, socialchef.

Fackliga representanter var också helt eniga i beslutet kring anställningen. Simon har arbetat i kommunen sedan 2015, först som enhetschef inom LSS och de senaste sex åren inom socialpsykiatrin. Han har tidigare arbetat inom kortidsverksamhet med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och arbetat inom olika serviceyrken.

– Att vara verksamhetschef innebär att man arbetar ännu mer strategiskt och det var det som fick mig att söka tjänsten. Det ska bli spännande att få vara med och utveckla hela verksamheten för att möta våra brukares behov både i nutid och framöver.

Förutom att peka ut viljeriktning för hela funktionsnedsättning och skapa gemenskap mellan enheterna, kommer Simon lägga fokus på intern och extern samverkan samt personal- och kompetensförsörjning som är en utmaning framåt.

Det är inte spikat när han börjar sin nya tjänst, men Johanna Henningsson kommer att vara tillförordnad verksamhetschef fram till att Simon tillträder.

För mer information

Magnus Andersson Neumann, socialchef
magnus.anderssonneumann@ulricehamn.se
0321-59 51 82

Simon Hägglund
simon.hagglund@ulricehamn.se
0321-59 56 42

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 mars 2022, senast ändrad den 1 mars 2022

Kontakt