Ulricehamns kommun har fått en ny översiktsplan – med utblick mot 2040

Nu har översiktsplanen Ulricehamn 2040 vunnit laga kraft. Vi möter Emma och Ludvig som har ägnat stor del av de senaste åren till att arbeta fram Ulricehamns kommuns nya översiktsplan.

Två samhällsplanerare på Ulricehamn kommun

Det var i februari 2018 som Emma Persson startade sin karriär på Ulricehamns kommun, med en kandidatexamen i kulturgeografi vid Göteborgs Universitet i bagaget. Efter bara några månader i rollen som samhällsplanerare fick kommunen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan – Ulricehamn 2040. Emma blev projektansvarig, tillsammans med en ny samhällsplanerare som inom kort skulle anställas för att driva arbetet med översiktsplanen framåt. Samtidigt, i en annan del av Sverige, var Ludvig Simonsson i sluttampen av sin masteruppsats i samhällsgeografi vid Lunds Universitet.

— Jag fick syn på tjänsten som samhällsplanerare på Ulricehamns kommun och lockades av uppdraget att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. När jag blev erbjuden jobbet klev jag ur min bubbla och flyttade hit, säger Ludvig.

Under hösten 2019 startade Emma och Ludvig upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Till sin hjälp hade de två nyexaminerade samhällsplanerarna en projektgrupp med kompetenser från kommunens verksamheter och bolag. En politisk referensgrupp startades också upp. Drygt ett år senare var ett första förslag redo för samråd. Synpunkter och önskemål samlades in och översiktsplanen arbetades om. Därefter presenterades ett nytt förslag i en så kallad granskning, där alla som ville hade möjlighet att tycka till.

— Under granskningsperioden genomförde vi digitala livesändningar där vi presenterade förslaget. Därefter delade vi in kommuninvånare, folkvalda politiker och tjänstemän i digitala rum för att diskutera förslaget, berättar Emma.

Granskningen resulterade i närmare 500 synpunkter. Många av dessa centrerades kring vindkraftsplanen – den del i översiktsplanen som handlar om att planera för en framtida vindkraftsutbyggnad i kommunen och långsiktigt ställa om energiförsörjningen i Sverige.

— Det är väldigt roligt att våra kommuninvånare är engagerade. Det är ett tecken på att demokratin fungerar, säger Ludvig.

Ludvig berättar att just vindkraft har varit en omstridd fråga och utmaning under arbetets gång, men även andra områden i översiktsplanen har väckt känslor hos kommuninvånarna.

— Utöver bebyggelse, som är en stor del av översiktsplanen, har fritid och friluftsliv engagerat många. Intresset för Lassalyckan och Åsakullen har varit väldigt stort, säger Emma.

Efter granskningen reviderades översiktsplanen en sista gång och i december 2021 lämnade Emma och Ludvig ifrån sig förslaget till kommunfullmäktige. I slutet av februari 2022 klubbade kommunfullmäktige igenom planen, som ska visa vägen för Ulricehamns utveckling framöver.

— Det var nervöst in i det sista, men jag kände en stor lättnad när kommunfullmäktige antog planen. Jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att vi känner en stor stolthet i att som nyexaminerade ro översiktsplanen i hamn, säger Emma.

Ludvig instämmer och vill passa på att rikta ett stort tack till projektgruppen, den politiska referensgruppen och alla engagerade medborgare. Översiktsplanen Ulricehamn 2040 har nu vunnit laga kraft.

— Vi hoppas att översiktsplanen ger ett bra stöd i utvecklingen av kommunen framöver. Det känns väldigt spännande att äntligen få använda den skarpt, avslutar Ludvig.

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 mars 2022, senast ändrad den 26 april 2022 av Eva Wallin