Ulricehamns kommun ska uppnå 9 av 20 klimatlöften under 2022

13 300 thailandsresor med flyg, 12 400 villors elanvändning under ett år eller 4 900 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. Det är vad förra årets minskade utsläpp på 31 399 ton växthusgaser motsvarar. Under 2021 genomförde kommunerna i Västra Götaland 171 klimatlöften tillsammans. Ulricehamns kommun, som stod för 6 av dessa, har nu antagit nya löften att uppnå under 2022.

Rosa och lila moln i himlen

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. I år har Ulricehamns kommun tillsammans med regionens 48 övriga kommuner åtagit sig att uppfylla totalt 426 löften.

– Att delta aktivt i miljöarbetet är viktigt för Ulricehamns kommun. Våra klimatlöften, som är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030, är ett arbete som inkluderar hela vår organisation, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

Klimat 2030 har inför 2022 föreslagit 20 klimatlöften, varav 9 har antagits av Ulricehamns kommun. Om alla 426 löften uppnås av kommunerna i regionen kan vi tillsammans minska utsläppen med 82 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

Ulricehamns kommuns klimatlöften 2022

  • Vi har en laddplan för kommunen
  • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
  • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
  • Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
  • Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter
  • Vi genomför energieffektiviseringar
  • Vi installerar solenergi
  • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation
  • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Ulricehamns kommuns klimatlöften 2022

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 mars 2022, senast ändrad den 7 mars 2023 av Ellen Haglund

Kontakt