Beslut i kommunfullmäktige 28 april

Här får du en kortfattad beskrivning av utvalda beslut som togs under mötet den 28 april. Du kan ta del av mötet i sin helhet via webbsändning eller så kan du läsa protokollet så snart det är justerat.

Starkt resultat när 2021 summeras

Underlag och handlingar (pdf)

När kommunens ekonomiska resultat räknas samman för förra året, ser det bra ut. När plus jämförts med minus blir det 103,4 miljoner kvar i kassan. Det kan jämföras med 59,4 miljoner kronor för året dessförinnan. Det stora överskottet har att göra med tillfälliga, statligt riktade bidrag. Men det är pengar som behövs för de stora investeringar som ligger framför oss, exempelvis äldreboenden, simhall och stadsbibliotek, säger Roland Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande. Och nu är årsredovisningen godkänd av kommunfullmäktige.

Nästan 10 miljoner kronor för markköp i Brunn

Underlag och handlingar (pdf)

Det blir köp av del av jordbruksfastighet i Brunn. Bakom köpet ligger planer på att öka ägandet av mark som sedan kan användas för mer byggande av bostäder. Affären går på nästan 10 miljoner kronor. Och nu har kommunfullmäktige sagt ja, så nu går förvaltningen vidare med köpet.

Avslag på motion om att skrota minutjakt i hemtjänsten

Underlag och handlingar (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas och att ett tillitbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. Motionärerna beskriver i motionen att minutstyrningen innebär att personal inom hemtjänsten ges i uppdrag att utföra beviljande insatser som till exempel omvårdnadsarbete, dusch eller en promenad. Dessa insatser anges i antal minuter.
Men motionen får avslag eftersom förvaltningen tycker att de redan jobbar med de här sakerna, fast på delvis andra sätt. Bland annat arbetas det efter schemaplanering för att se till att alla brukarna får sina beviljade besök. Det gör att besöken planeras efter tid. Men alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs efter varje persons behov.

Kommunens hemsida med missbruk och riskbruk uppdaterad

Underlag och handlingar (pdf)

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S) att förvaltningen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens situation och att förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister med mera.
De flesta förslagen i motionen är tillgodosedda och bland annat finns information om missbruk eller riskbruk samt länkar till olika organisationer som jobbar med detta på kommunens hemsida.

Medborgarförslag om Marknadsplatsen, nya stadsbibliotek, grovsoplastbil och iläggsrampen

Underlag och handlingar (pdf)

De medborgarförslag som kommit in till fullmäktigemötet spände över en rad områden. En person vill se över planerna på byggnationerna av Marknadsplatsen, en annan vill flytta nya stadsbiblioteket, en tredje vill att det ordnas en grovsoplastbil som kör runt och hämtar skräp hemma i hushållen, den fjärde vill ha ett fast datum för iläggsrampen vid Fiskestugan. Medborgarförslagen skickades vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Publicerat av Anette Westerlund den 2 maj 2022, senast ändrad den 2 maj 2022 av Eva Wallin