Så gör Malin och Matilda inspektioner med bemötande i fokus – som får toppbetyg av kunderna

När företagarna får frågan om hur nöjda de är med kommunens service får livsmedelskontroll år efter år betyg som placerar Ulricehamns kommun i toppen. Vi möter radarparet Malin Sellin och Matilda Thorén, kommunens två livsmedelsinspektörer.

Två kvinnliga livsmedelsinspektörer

– I år hamnar vi på plats 24 av 168 i Sveriges kommuners och regioners rankning, vilket är jätteroligt. Jag ser det som ett kvitto på att vi har lyckats med vårt bemötande, säger Malin.

I år firar Malin 10-årsjubileum i rollen som livsmedelsinspektör på Ulricehamns kommun. Vid sin sida har hon Matilda, som sedan ett par år tillbaka delar kontor med henne i stadshuset. Här träffas kommunens två livsmedelsinspektörer varje morgon för att starta upp dagen tillsammans.

– Rollen som livsmedelsinspektör i en mindre kommun är väldigt variationsrik. Utöver kontroller gör vi allt tillsammans, säger Matilda och skrattar.

Att Malin och Matilda trivs som kollegor råder det inga tvivel om. De planerar, diskuterar och fattar beslut tillsammans, vilket har gjort de två livsmedelsinspektörerna väldigt samstämda.

– Alla blir lika behandlade, oavsett vem av oss som gör kontrollen. Jag tror att det ökar tryggheten hos kunden, säger Malin.

När Malin och Matilda inte fördjupar sig i nya lagstiftningar eller skriver rapporter ger de sig ut för att kontrollera om olika verksamheter följer livsmedelslagstiftningen. Här har de två livsmedelsinspektörerna en nyttig erfarenhet i bagaget, nämligen hur det är att jobba i restaurangbranschen.

– Vi har förståelse för att det inte alltid känns roligt att få ett oanmält besök av en livsmedelsinspektör, speciellt inte när det är stressigt. Därför undviker vi till exempel att besöka restauranger under lunchtid och försöker alltid anpassa oss efter kunden för att få ut det bästa av inspektionen, berättar Malin.

I år tittar Malin och Matilda bland annat närmre på allergier, där de ser efter om personalen på restauranger och caféer kan berätta för kunderna vad maten innehåller. Som en del i det löpande förbättringsarbetet med att öka kundnöjdheten skickar Malin och Matilda ut årsbrev med information om vilka teman som väntar.

– Vi vill ge alla en chans att förbereda sig inför våra besök. Vi funderar alltid över vad målet med inspektionen är och ställer oss frågan hur vi kan nå dit på ett trevligt sätt. Öppenhet är en del i det, säger Matilda.

Att kommunens två livsmedelsinspektörer har bemötande i fokus visar sig när NKI-värdet landar på 85, gentemot snittet på 78 bland de 168 kommuner som deltagit i kvalitetsmätningen. Men Sveriges kommuner och regioner mäter även andra myndighetsområden, så som bygglov och markupplåtelse. Kajsa Leidek, utvecklingsledare på miljö och samhällsbyggnad, berättar om hur sektorn jobbar för att öka kundnöjdheten inom fler myndighetsområden.

– Vi har sedan ett par år tillbaka jobbat med strukturerat kvalitetsarbete. I dag jobbar enheterna på olika sätt, men har alltid kunden i fokus. Vår förhoppning är att arbetet ska visa sig i mätningen av kommunernas service gentemot företag framöver, säger Kajsa.

Publicerat av Elin Ohlsson den 19 maj 2022, senast ändrad den 19 maj 2022

Kontakt