Ny handlingsplan ska visa vägen i kommunens miljöarbete

I slutet av 2018 klubbade kommunfullmäktige igenom en strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor. Näst på tur står handlingsplanen för miljöarbetet – som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan.

Solnedgång

– Handlingsplanen ska bidra till strategins genomförande, de nationella miljömålen och ett ekologiskt hållbart samhälle, säger Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

För att lyckas fokuserar handlingsplanen på tre sammanlänkade prioriterade uppdragsområden; att underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet, stoppa minskningen av biologisk mångfald och skapa ekosystem i balans samt minska klimatförändringar och skapa god bebyggd miljö.

– Handlingsplanens prioriterade områden har alla ett tydligt motiv. Exempelvis hör vi ofta hur alarmerande minskningen av den biologiska mångfalden är, men varför? Om arter med sina unika egenskaper försvinner hamnar ekosystemen i obalans, vilket i sin tur leder till att ekosystemtjänster, såsom pollination och kontroll av skadegörare, minskar eller försvinner helt, säger Ola Alinvi, miljöstrateg på Ulricehamns kommun.

Att miljöutbilda personal, bekämpa invasiva växter och fortsatt ställa om till klimatbonusbilar är tre av många åtgärder kopplat till handlingsplanens prioriterade uppdragsområden.

– Vi gör redan mycket inom ramen för miljö och hållbarhet idag. Med handlingsplanen kan vi omvandla strategins målsättningar till konkreta åtgärder, i det fortsatta arbetet mot ett hållbart samhälle, säger Roland.

Tillsammans med övriga styrdokument inom miljöområdet, såsom avfallsplanen och riktlinjerna för naturvård, ska handlingsplanen visa vägen för miljöarbetet i Ulricehamns kommun. Framöver väntas även en energi- och klimatplan samt en policy och riktlinjer för kommunens miljöarbete att komplettera dessa.

Publicerat av Elin Ohlsson den 5 maj 2022, senast ändrad den 15 juni 2022

Kontakt