Överförmyndare via samverkan i Skövde

Från och med den 1 juni hanteras kommunens överförmyndarverksamhet av Överförmyndarkontoret i Skövde.

Laptop med en röd logotyp i form av ett hjul och det står överförmyndare i samverkan

Då vår överförmyndare sedan många år går i pension, har vi beslutat att vi ska ingå i en samverkan med andra kommuner, Överförmyndare i samverkan (ÖiS).

Överförmyndare i samverkan drivs i gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Det är dit man från och med nu ska vända sig med alla typer av frågor som rör överförmyndarskap eller gode män. Vi har fortfarande en överförmyndare i kommunen (Lena Brännmar, kanslichef), men med undantag för vissa beslut är beslutsbefogenheter delegerade till tjänstemännens gemensamma kontor i Skövde.

Informationsträff den 8 juni med anledning av organisationsförändringen (OBS: Anmälan)

Om överförmyndaren, hur du blir god man, vilket stöd du kan få

Kontaktuppgifter

E-post: ois@skovde.se
Telefon: 0500-49 88 60
Telefontider: tisdagar, kl. 9-11 och torsdagar, kl. 13-15

Postadress

Överförmyndare i samverkan

Box 171

541 24 SKÖVDE

Vad en överförmyndare är

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av regler i kommunallagen och föräldrabalken. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne. Tillsynen avser också legala förmyndares (föräldrar) förvaltning av sina barns pengar.

Publicerat av Elin Ohlsson den 31 maj 2022, senast ändrad den 16 december 2022 av Anders Rosenberg

Kontakt