Medborgarlöfte med unga i fokus

– Vi ser att attityden till droger har förändrats och det är lättare att få tag i narkotika, säger Erica Pettersson, kommunpolis. Därför är det unga som står i fokus när polisen och Ulricehamns kommun signerar medborgarlöftet för 2022.

Tre poliser, kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen, samt säkerhetssamordnaren sitter vid ett bord och skriver på ett papper.Gustaf Olsson, kommunchef, Erica Petterson, kommunpolis, Sven Gardell, kommunpolis, Jesper Johansson, säkerhetssamordnare, kommunen samt sittande, Mattias Ramsö lokalpolisområdeschef Roland Karlsson, (c) kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamns kommun.

Medborgarlöftet innehåller utpekade fokusområden och en rad konkreta åtgärder som polisen och kommunen lovar att genomföra. Till grund för inriktningen i löftet ligger utpekade problem som bland annat kom fram i den medborgarundersökning som genomfördes tidigare i år, samt den information som har framkommit i polisens löpande lokala lägesbildsarbete.
– När vi pratar med våra medborgare är det ungdomsbrottslighet, otrygga platser, samt narkotikabrott, de lyfter. Förra medborgarlöftet handlade om otrygga platser, men den här gången fokuserar vi alltså på narkotikabrott bland ungdomar, säger Erica Pettersson.

Det här ska polisen och kommunen genomföra tillsammans

• Samverka med socialtjänst för att tidigt sätta in stöd och åtgärder
• Utveckla samverkansmodellen SSPF för att tidigt upptäcka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet.
• Informationskampanjer till vårdnadshavare riktat mot narkotika.
• Trygghetsdag på högstadieskolorna tillsammans socialtjänst, skola, och fritid.

Det här lovar polisen

• Identifiera vilka ungdomar som riskerar att hamna i narkotikamissbruk och kriminalitet.
• Riktade narkotikainsatser mot ungdomar.
• Förstärka Polisens närvaro på otrygga platser där ungdomar befinner sig.

– Ett nära samarbete mellan kommunen och polisen är nödvändigt för att hantera de samhällsutmaningar vi behöver jobba med. Det här är inget en part kan lösa på egen hand, vi behöver samarbeta, säger Roland Karlsson (c), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarlöftet är en del i polisens och kommunens gemensamma och långsiktiga arbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Ulricehamn. Det är också en utveckling och förstärkning av den samverkansöverenskommelse som redan finns mellan polisen och kommunen.

Publicerat av Anette Westerlund den 1 juni 2022, senast ändrad den 1 juni 2022