Miljonregn över äldreomsorgen-minskat användande av timvikarier en av orsakerna

Tack vare ett samarbete mellan planeringsfunktionen, HR-funktionen och alla medarbetare inom äldreomsorgen i november förra året kan nu Ulricehamns kommun inkassera 34,4 miljoner kronor i statsbidrag. Detta för att vi minskade antalet timvikarier i syfte att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom omsorgen. Men kommunen får totalt drygt 43 miljoner kronor när statsbidragen räknas samman.

Det var några tuffa veckor i november, när covid fortfarande härjade, som regeringen utlyste statsbidrag till den kommun som minskade antalet timanställda i syfte att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. För Ulricehamns kommuns del innebar det att vi minskade antalet timvikarier rejält och månadsanställde våra vikarier istället.
-Det är en utmaning att inte få ringa in timvikarier och det ställer höga krav på organisationen, men i det arbetet fick vi ett fantastiskt stöd av vår planeringsfunktion och HR-funktionen, säger Nina Landström, tillförordnad socialchef i Ulricehamns kommun.

Utöver de 34,4 miljonerna har kommunen också fått 5,4 miljoner för hållbart medarbetarskap, samt 3,4 miljoner för den goda bemanningen av sjuksköterskor vi har på våra vård- och omsorgsboenden. Pengarna ska användas i år och nästa år.
Nu pågår ett intensivt arbete för att se hur pengarna kan göra bäst nytta i äldreomsorgens verksamheter.
-Vi vet att vi ska satsa på kompetensutveckling och utbildning. Vi ska bygga för framtiden, säger Nina Landström.

-Vi hade hoppats få ta del av de här medlen men ingen aning om att det skulle bli så här mycket, det hade vi aldrig kunnat tro, vi trodde det skulle bli en del, men nu blev det ju betydligt mer, så nu får vi tänka om, säger Nina Landström.

Publicerat av Anette Westerlund den 16 juni 2022, senast ändrad den 16 juni 2022