Digital föräldrakurs om gränssättning, konflikter, tonårstiden

Utbildningen handlar om hur du kan sätta gränser för ditt barn, om hur du skapar sunda vardagsrutiner och hur du hanterar konflikter hemma, samt hur du kan förhålla dig till fientlig kommunikation och vad kan orsakerna vara. Vi pratar också om vikten av att rangordna, sortera i konflikter och avvikande beteenden samt om den speciella tonårsperioden och vad som händer med ditt barn då.

Gränssättning:

Hur kan jag gräns sätta mitt barn, vad är rimligt i förhållande till barnets ålder och hur gör andra. Hur kan jag som förälder skapa sunda och rimliga vardagsrutiner.

Konflikthantering:

Hur kan jag som förälder bemöta och hantera konflikter hemma. Hur kan man som vuxen förhålla sig till fientlig kommunikation och vad kan orsakerna vara. Vi pratar också om vikten av att rangordna och sortera i konflikter och avvikande beteenden

Tonårsperioden:

Vad händer under mitt barns uppväxt. Vi talar om barnens moral och mognadsutveckling.

Vi använder oss under kursen av material från Repulse och LFT. Repulse är en beprövad metod för träna barnen i impulskontroll och öva på sociala färdigheter. Metoden har också tydliga förklarings modeller för att förstå och kunna bemöta avvikande beteenden. LFT: (Ledarskapsträning för tonårsföräldrar) Metoden har många bra tips på hur man som vuxen kan prova nya sätt att bemöta sitt barn samt sortera i beteenden och konflikter i vardagen.

När:

Kursen vänder sig till dig med barn mellan 11 och 18 år.
Utbildningstillfällen: 4, 11, 18 oktober mellan klockan 18 och 19.
Anmälan till rickard.zejlon@ulricehamn.se eller per.ebenfelt@ulricehamn.se,
senast fredag 30 september.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 12 september 2022, senast ändrad den 12 september 2022

Kontakt