Tingsholmsgymnasiet återupptar Europaresor med hjälp av Ulricafonden

Det blir en ny resa till Berlin för elever på Tingsholmsgymnasiet. Det står klart sedan Ulricafonden fattat beslut om finansiering.

En blå skylt på en grå byggnad. På skylten står det Tingsholmsgymnasiet.

Ulricehamns sparbank och Tingsholmsgymnasiet har ett mångårigt samarbete som fördjupades 2017 när den första Europaresan genomfördes. Under pandemin kunde inga resor genomföras men dessa kan nu alltså återupptas.

Melker Ström är VD på Ulricehamns Sparbank:

”Vi tycker att Europaresan är ett jättebra projekt som ger många ungdomar värdefulla intryck på flera olika sätt. Det här projektet är ett bra exempel på UIricafondens möjligheter. En bra idé, någon som driver och genomför ett projekt som ger mycket tillbaka till många i bygden. Där kan vi vara med och förverkliga. Vi har ett fint samarbete med Tingsholmsgymnasiet på många plan och det är mycket betydelsefullt för oss.”

Matthias Nordgren är rektor på Tingsholmsgymnasiet:

”Samarbetet med sparbanken är mycket viktigt för gymnasiet. Vi vill möjliggöra resor i bildnings- och värdegrundssyfte som ger elever sådana internationella erfarenheter som inte låter sig göras privat eller inom ramen för den ordinarie undervisningen och det lyckas vi med tack vare bankens bidrag. Berlin kommer att bli huvudmålet för resan och beröra historisk allmänbildning med tonvikt på demokratifrågor men också programspecifika aktiviteter.

Publicerat av Anders Rosenberg den 13 september 2022, senast ändrad den 13 september 2022