Bidrag att söka för att skapa ett roligt höstlov för våra barn och unga

Nu finns ett extra bidrag att söka för de föreningar som håller i aktiviteter under höstlovet för våra barn och unga.

Fem barn med olika etniciteter står i en cirkel och håller varandra om axlarna och tittar ner i kameran

Kultur och fritid har fått extra medel på 100 000 kr från den pott som är avsatt för främjande och förebyggande ungdomsarbete i kommunen och kan fördela ut detta till föreningslivet.

För de extra medlen kan föreningarna till exempel anordna prova-på aktiviteter, bjuda in till aktiviteter som de annars inte har möjlighet till, åka på någon aktivitet som kanske kostar lite mer än vad det vanligtvis finns pengar till, inköp av material knutet till aktiviteten osv.

Det finns även möjlighet att använda pengarna för att ge, främst unga ledare i föreningen en liten slant för att hålla i aktiviteten. Medlen ges inte för inköp av normalt förbrukningsmaterial, vanlig drift och underhåll.

Ett annat villkor för att få ta del av bidraget är att aktiviteten ska vara gratis för deltagarna och vara öppen för alla barn och unga i grundskole- och gymnasieåldern.

Sök bidraget

Bidraget söks via denna e-tjänst.

  • Max 10 000 kr/förening och först till kvarn…
  • Varje förening kan endast söka för en aktivitet/ ett arrangemang. Ansökan är öppen till och med v 44 och beslut tas löpande under perioden.
  • Föreningen ska i ansökan ange hur mycket medel som söks för den tilltänkta aktiviteten och vid redovisning av den betalas bidrag ut för de utlägg föreningen haft, dock inte över maxbeloppet.

Om medlen som är avsatta inte går åt för höstlovet kommer det finnas medel att söka även för jullovet. Information om det finns pengar kvar att söka för jullovet kommer komma ut lite senare i höst.

För mer information om ansökan kan du ta kontakt med tomas.dahl@ulricehamn.se eller victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se

Publicerat av Rebecca Berndes den 18 oktober 2022, senast ändrad den 20 oktober 2022 av Lillemor Axell

Kontakt