Allt lättare att få tag på cannabis – problemet kräver ett gemensamt krafttag

Var tredje år genomför vi en undersökning som vittnar om unga ulricehamnares mående och droganvändning. Nu har 387 elever sagt sitt. Resultatet visar bland annat att användningen av e-cigaretter har ökat och att det har blivit lättare för unga att få tag på cannabis.

Rökta cigaretter i en hög

– Resultatet stämmer överens med våra föraningar, men det visar också på en del nytt, säger Felix Lekare, folkhälsostrateg på Ulricehamns kommun.

Drogvaneundersökningen, som genomförs bland elever i årskurs nio i grundskolan och i årskurs två på gymnasiet, undersöker ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar. I årets undersökning uppger 25 procent att de använt e-cigaretter senaste 30 dagarna och 9 procent att de någon gång använt lustgas. Dessutom presenteras en ökning av unga som upplever att de kan få tag på hasch och marijuana inom ett dygn.

– Att det blir lättare att få tag på cannabis är hemskt. Det är absolut en fråga som vi fortsatt kommer att arbeta med inom kommunen, men även tillsammans med andra aktörer. Här krävs ett gemensamt krafttag, säger Felix.

Resultatet visar också på en positiv utveckling. Elever som skolkar på gymnasiet har blivit färre och snusandet bland elever i grundskolan har minskat. Dessutom vittnar killar på gymnasiet om att de mår bättre i Ulricehamn än i andra Sjuhäradskommuner.

– Resultatet ger en bred bild av våra ungas verklighet. Vi ska nu analysera resultatet och planera vilka insatser som ska prioriteras i vårt förebyggande arbete, avslutar Felix.

Publicerat av Elin Ohlsson den 10 oktober 2022, senast ändrad den 10 oktober 2022