Grusvägar på Lassalyckan görs iordning

Från och med vecka 44 kommer en del av grusvägarna på Lassalyckan att grusas upp och göras iordning.

En kurvig grusväg i skogen.

Bland annat de som är en del av milspåret. Även en av broarna, den norra, på milspåret kommer att bytas ut.

Det innebär att det kommer vara både lastbilar och andra stora maskiner i farten, så ett tips är att välja några andra motionsrundor eller vara extra uppmärksam under några veckor framöver.

För den som ändå vill nyttja milspåret kommer vi skapa en provisorisk övergång under tiden för brobytet.

Publicerat av Rebecca Berndes den 26 oktober 2022, senast ändrad den 19 oktober 2022

Kontakt