Den 20 november firar vi barnens dag

Söndagen den 20 november firar många av världens länder den stora barndagen.

Barn med gula stövlar hoppar i en vattenpöl.

Det var den dagen för 33 år sedan som konvention om barnets rättigheter antogs.

I Ulricehamn uppmärksammas dagen av familjecentralen. Vardagarna den här veckan välkomnar de föräldrar att komma in och göra ett quiz om barnkonventionen.

Hur definierar barnkonventionen till exempel ett barn? Svaren finns att hitta i familjecentralens lokaler.

Barnet ska stå i centrum

Barnkonventionen förmedlar ett förhållningssätt där barnet ska stå i centrum i alla beslut och åtgärder som rör barn. Barnet har rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som rör barnet utifrån ålder och mognad. I beslutet ska bedömas och beaktas vad som är barnets bästa.

I Ulricehamns kommun jobbar verksamheterna på olika sätt för att leva upp till barnkonventionen i sitt dagliga arbete. För att underlätta arbetet finns det en arbetsgrupp som bland annat ska ta fram mallar, rutiner och checklistor.

I arbetsgruppen finns följande representanter:

  • Simon Hägglund från sektor välfärd
  • Susanne Elvestål från sektor lärande
  • Sanna Andersson från sektor miljö och samhällsbyggnad
  • Nina Danielsson från sektor service
  • Pirjo Andersson från STUBO
  • Felix Lekare och Petra Grönhaug från kommunledningsstaben

En utmaning framöver

Petra Grönhaug, som är utredare på strategi- och utvecklingsenheten, har uppdraget att samordna arbetet:

-Vi borde lyssna mer på barn inför beslut. Barn borde få större möjlighet att uttrycka sina åsikter. Här har vi en utmaning att arbeta med framöver. Frågor som berör barn är inte endast skolfrågor och barns fritidsaktiviteter. Även om kommunen ska bygga ett bostadsområde, en cykelväg eller vid fördelning av kommunens resurser borde vi efterfråga barns åsikter. Det betyder inte att kommunen måste fatta de beslut som barnet önskar men de ska vara en del i beslutsunderlaget för att barnkonventionen ska följas.

Vill du veta mer kan du även läsa barnbilagan till kommunens bokslut.

Publicerat av Anders Rosenberg den 16 november 2022, senast ändrad den 16 november 2022