Bidrag att söka för att skapa ett roligt jullov för våra barn och unga

Nu finns ett extra bidrag att söka för de föreningar som håller i aktiviteter under jullovet för våra barn och unga.

Två barn ligger i snön, ett har röd mössa och rosa overall, den andra har vit mössa och svartblå overall. Båda ler.

Föreningslivet har nu möjlighet att söka lite extra medel för att ordna jullovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Till höstlovet hade vi en liknade möjlighet och det finns ca 50 000 kr kvar att fördela.

För de extra medlen kan föreningarna till exempel anordna prova-på aktiviteter, bjuda in till aktiviteter som de annars inte har möjlighet till, åka på någon aktivitet som kanske kostar lite mer än vad det vanligtvis finns pengar till, inköp av material knutet till aktiviteten osv.

Det finns även möjlighet att använda pengarna för att ge, främst unga ledare i föreningen en liten slant för att hålla i aktiviteten. Medlen ges inte för inköp av normalt förbrukningsmaterial, vanlig drift och underhåll.

Ett annat villkor för att få ta del av bidraget är att aktiviteten ska vara gratis för deltagarna och vara öppen för alla barn och unga i grundskole- och gymnasieåldern.

De föreningar som fick extra medel till höstlovet kommer inte att ha första prioritet, men är det få som söker så kan det hända att medel även delas ut till dessa föreningar igen.

Sök bidraget

Bidraget söks via denna e-tjänst.

  • Max 10 000 kr/förening och först till kvarn…
  • Varje förening kan endast söka för en aktivitet/ ett arrangemang. Ansökan är öppen till och med 18 december och beslut tas löpande under perioden.
  • Föreningen ska i ansökan ange hur mycket medel som söks för den tilltänkta aktiviteten och vid redovisning av den betalas bidrag ut för de utlägg föreningen haft, dock inte över maxbeloppet.

För mer information om ansökan kan du ta kontakt med tomas.dahl@ulricehamn.se eller victoria.klaibersvensson@ulricehamn.se

Publicerat av Rebecca Berndes den 30 november 2022, senast ändrad den 30 november 2022

Kontakt