Vilka mysterier vill du lösa – nu och i framtiden?

Den 12 november är det Arkivens dag och årets tema är myter och mysterier. Därför tipsar vi om vår e-tjänst där du kan ställa en fråga till kommunarkivet.

Hand pekar i fotoalbum.

Kanske undrar du vad din gamla moster egentligen hade för slutbetyg i ordning och uppförande? Eller söker du efter vem som var farfars riktiga pappa? Eller vill du veta hur huset såg ut som låg på din fastighet innan ni byggde ert hus?

E-tjänsten hittar du under e-tjänster på ulricehamn.se, och där kan du ställa frågor om sådant som slutbetyg, adoption och ritningar.

Fråga till kommunarkivet

E-arkiv är på gång

Vi vill också informera om att det just nu pågår ett arbete med att införa e-arkiv i Tranemo och Ulricehamns kommun. Än så länge är mycket av innehållet i kommunarkivet fysiskt. Men i takt med att kommunens verksamheter blir allt mer digitala behöver vi också kunna lagra dessa digitala handlingar på ett säkert, tillgängligt och hållbart sätt. Ulricehamn och Tranemo har sedan tidigare ett gemensamt projekt för detta. Nyligen uppgick detta projekt i Boråsregionens e-arkivprojekt E-arkiv i Sjuhärad. Tillsammans med merparten av de andra Sjuhäradskommunerna är syftet att upphandla ett gemensamt e-arkiv. Projektet startade i september det här året och kommer att pågå i tre år.

Allt detta för att underlätta för dig, eller dina barnbarn, att lösa framtida mysterier.

Ett samarbete för autentisk information

Arkivens dag är ett samarbete mellan en lång rad organisationer, som Riksarkivet och Näringslivets arkivråd. Syftet är att visa på arkivens funktion i ett öppet demokratiskt samhälle där alla har tillgång till autentisk information i såväl dåtid, nutid och framtid, samt väcka intresse för och inspirera till användning av arkiven.

Riksarkivet om Arkivens dag

Publicerat av Anders Rosenberg den 11 november 2022, senast ändrad den 11 november 2022