Det som göms i snö…

…kommer upp i tö. Nu står vintern för dörren och vi vill därför ge dig som fastighetsägare tips och information om vinterväghållningen som väntar.

Ulricehamns kommun under vintertid

Vinterväghållning i Ulricehamns kommun

Ulricehamns Energi med dess underentreprenörer snöröjer och halkbekämpar de kommunala vägarna i Ulricehamns kommun. Våra gator och vägar vinterväghålls efter en prioriteringslista i tätorten. Först på tur står centrum och de större vägarna, därefter de mindre. Vägarna i kransorterna sköts av väg- och samhällsföreningar och de statliga vägarna sköts av Trafikverket.

På mindre gator kan det vara svårt för oss att ploga och snön måste ibland vallas i större mängder för att vägen ska bli farbar. Vi försöker att inte ploga för din infart till din fastighet, men vid större snömängder går det inte alltid att undvika. Här vill vi be dig att ha överseende.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om din egen snö och inte föra ut den i gatan. Om det finns en gångbana eller trottoar i anslutning till din fastighet måste du även snöröja och halkbekämpa den. Men, om det är en gång- och cykelbana ser vi på Ulricehamns kommun till att den vinterväghålls. För dig som behöver halkbekämpa en gångbana eller trottoar finns grus att hämta hos Ulricehamns energi.

När vintersäsongen är över börjar gatusopningen. Här får du som fastighetsägare gärna sopa ut grusrester minst en halvmeter från tomtgränsen för att göra sopningen mycket smidigare.

Tre snabba tips till dig som fastighetsägare

Så, vad ska du tänka på inför vinterväghållningen i år? Vi ger dig tre tips på saker att göra innan snön faller.

Markera med snökäppar

Är din tomtgräns svår att avgöra, eller har du uppfört en känslig installation som lätt kan försvinna under snötäcket? Hjälp oss att undvika plogskador genom att märka ut dessa partier med till exempel snökäppar.

Klipp buskar och träd

Se över miljön kring din fastighet. Kommer träd eller buskar hänga ut över vägen om de blir snötyngda? Klipp ner dessa så att våra snöröjningsfordon kommer fram och sikten för trafikanter inte försämras.

Förbered brunnar

Kanske har du en brunn som ska samla upp vattnet från gatan utanför din tomt? Se gärna till att den är fri från löv. Om brunnen är igensatt eller dålig, kontakta Ulricehamns Energi.

Kontakt

Ha gärna is i magen innan du kontaktar oss. Det finns många tankar om när och hur vi ska ploga. Vi gör alltid vårt bästa, men om det är något vi kan bli ännu bättre på eller som vi har gjort fel är du självklart välkommen att höra av dig till oss på trafikogata@ulricehamn.se.

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 november 2022, senast ändrad den 7 november 2022