Går du på högstadiet eller gymnasiet – var med och påverka

Ulricehamns kommun ska ta fram ett barn- och ungdomspolitiskt program. Det är till för att öka barn och ungas möjligheter att kunna påverka, bli mer delaktiga och få mer inflytande i frågor som berör barn och unga.

Du som går på högstadiet och gymnasiet kan nu svara på några frågor för att vi ska få en bild av hur det ser ut idag och hur du vill att det ska se ut framåt. Det kommer även senare vara möten där du som ung ska kunna vara med och påverka ytterligare. Enkäten kommer göras under perioden 2–18 december 2022.

Enkät inför barn- och ungdomspolitiskt program

Har du frågor kan du maila till kulturochfritid@ulricehamn.se

Publicerat av Anders Rosenberg den 5 december 2022, senast ändrad den 5 december 2022