Marie vill öppna dörrar mellan skola och näringsliv

Förhoppningen är att både skolan och näringslivet håller sina dörrar ännu mer öppna för varandra i framtiden. Det säger Marie Fherm, som sedan ett par veckor är Ulricehamns kommuns samordnare mellan skola och arbetsliv.

Kvinna utomhus.

– Vi vill kraftsamla kring samarbetet, hitta goda samarbetsformer och nya kontaktytor mellan skolan och arbetslivet, säger hon.

Kartlägger goda exempel

Under en tvåårsperiod ska hon arbeta som SSA-samordnare, som det heter. Hon har inlett med att börja kartlägga de goda exempel som redan finns. Hon håller också på att bygga upp ett nätverk hos de båda parterna. En annan uppgift har varit att se hur andra kommuner jobbar med samma fråga.

Ett av målen med arbetet är att ta fram en plan för hur skolan och näringslivet konkret ska jobba tillsammans.

Hon hoppas också framöver vara ett stöd och ett bollplank för lärare och rektorer i arbetet med att få in näringslivet i skolan.

Bakgrunden till att den nya tjänsten inrättades är att näringsliv och skola behöver bli bättre på att samarbeta.  Marie Fherm hänvisar till exempel till Svenskt Näringslivs ranking där Ulricehamns kommun hamnade lågt på frågor som berör just detta.

Den nya tjänsten är också en del i ett större arbete med att verka för att lokala företag ska kunna anställa personal med rätt kompetens.

Regionchef för Ung företagsamhet

Marie Fherm kommer närmast från Tingsholmsgymnasiet, där hon jobbade som lärare på ekonomiprogrammet och försäljning- och serviceprogrammet. Tidigare har hon varit regionchef för organisationen Ung företagsamhet Älvsborg. Längre tillbaka har hon jobbat inom resebranschen men också i butik i Ulricehamn. Många ulricehamnare kan också känna igen henne från golfbanan. Som ung satsade hon mycket på golfen och intresset blev sedan även en del av arbetslivet då hon bland annat kom att jobba som golfvärd på olika platser i världen.

Marie Fherm säger att det finns stora förhoppningar från båda sidor på att samarbetet nu ska bli bättre och hon ser fram emot utmaningen att försöka förverkliga dessa.

– Det finns mycket god vilja. Men vi ska få ihop det också.

Publicerat av Anders Rosenberg den 9 december 2022, senast ändrad den 9 december 2022