Nu samarbetar Ulricehamns kommun med Navet

I höstas tog politikerna beslutet att återuppta samarbetet med Navet science center i Borås. Den 1 januari i år började avtalet om samarbete gälla.

Syftet är enligt avtalet ”ett framåtsyftande pedagogiskt samarbete för att öka intresset och engagemanget för naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling för att på sikt öka måluppfyllelsen för elever i Ulricehamns kommun, samt för likvärdighet i elevernas lärande.”

Ska vara en kompetensresurs

Navet ska enligt avtalet vara en kompetensresurs för elever i Ulricehamns kommun. Detta kan bland annat ske genom teambesök från skolklasser, uppsökande lektioner, digitala lektioner och utlån av undervisningsmaterial.

Det ingår även att Navet ska kunna utbilda pedagoger och bidra till att Ulricehamns kommun kan delta i olika samarbeten.

Gäller hela kommunen

Samarbetet gäller hela kommunen. Hur samarbetet tar sig uttryck på enskilda skolor eller i annan verksamhet är upp till aktuell chef att besluta om. Samarbetet kommer också innebära olika gemensamma aktiviteter och mer information om dessa arrangemang kommer längre fram. För alla elever i årskurs 5 kommer det till exempel att hållas ett temaarbete under vecka 17.

Publicerat av Anders Rosenberg den 19 januari 2023, senast ändrad den 19 januari 2023