Beslut i korthet, kommunfullmäktige 23 februari

Här får du en kortfattat beskrivning av beslut som togs under mötet den 23 februari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Politiska handlingar på en läsplatta och enordförandeklubba.

Inriktning för renovering och byggnation av högstadieskolor

Förvaltningen har utrett en eventuell renovering och nybyggnad av högstadieskolor. Utifrån det underlaget beslutar kommunfullmäktige om en inriktning för det framtida arbetet.

Där nuvarande Stenbockskolan ligger vill politikerna se en nybyggnation. De lokaler som inte går att riva på grund av myndighetsskäl ska kommunen renovera. Skolan ska ha plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt en fritidsgård.

För den nya skolan som föreslås på övre Borgmästarhagen föreslås det finnas plats för 375 elever med möjlighet till framtida utbyggnad.

För nuvarande Ätradalsskolans område vill politikerna se en ny skola med plats för 300 elever, bredvid den nuvarande skolbyggnaden.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ja till att införa Ulricehamnsförslag

Politikerna i kommunfullmäktige säger ja till att införa Ulricehamnsförslag.

Ulricehamnsförslag innebär att förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida. Där kan sedan andra gå in och stödja förslaget. Förslag som stöds av 50 personer eller fler förs vidare till politikerna. För att alla ska kunna lämna förslag ska det gå att lämna dem via hemsidan, på pappersblankett och via telefon. Alla som behöver hjälp att lämna förslag ska få det.

Ulricehamnsförslag införs från och med 1 mars i år. I och med detta tas möjligheten att lämna medborgarförslag bort. Under första halvåret 2024 ska kommunen utvärdera hur det har fungerat med Ulricehamnsförslag.

Bakgrunden till införandet av Ulricehamnsförslag är ett förslag från demokratiberedningen. Förslaget var att införa en ny typ av förslag i enlighet med Sveriges kommuner och regioners modell. Denna modell används i flera andra kommuner, bland annat i Borås och Svenljunga.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

  • Kommunstyrelsens ordförande svarade på en interpellation om högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna.
  • Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
  • Som styrelse i kommunala bostadsbolaget Stubo väljer fullmäktige Roland Karlsson (C), Per-Ola Johansson (S), Leif Lemke (M), Bobo Holmgren (SD) och Dario Mihajlovic (NU). Roland Karlsson utses till ordförande och Per-Ola Johansson till vice ordförande.
  • Som styrelse i Ulricehamns energi väljer fullmäktige Lars Holmin (M), Börje Enander (S), Sten Selin (L) och Johan Helmrot (NU). Lars Holmin väljs till ordförande och Börje Enander till vice ordförande.
  • Som styrelse i Näringsliv Ulricehamn AB väljer fullmäktige Erik Öhlund (C), Kari Isomaa (S) och Stein Erik Norderhaug (M). Erik Öhlund väljs till ordförande och Kari Isomaa till vice ordförande.
  • Fullmäktige väljer Martin Brandhill (L) som ombud och Ove Claesson (MP) som ersättare till årsmötet för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.
  • Fullmäktige väljer följande till huvudmän i Ulricehamns sparbank: Peter Edström (NU), Lisa Åkesson (NU), Elin Durstrand (NU), Lars Holmin (M), Bengt Bogren (SD) och Bobo Holmgren (SD).
  • Fullmäktige utser ny ledamot i valberedningen och arvodesberedningen efter Anna-Karin Sellberg (NU), som har avsagt sig uppdragen.
  • Inga-Kersti Skarland (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun och fullmäktige befriar henne nu från dessa.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 24 februari 2023, senast ändrad den 24 februari 2023 av Eva Wallin