Lyckades vi uppnå våra klimatlöften?

2022 antog kommunerna i Västra Götaland 426 klimatlöften. Ulricehamns kommun stod för 9 av dessa. Det är en satsning inom kraftsamlingen “Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Nu är det 2023 – uppnådde vi våra löften?

Ulricehamns kommuns miljöstrateg Ola Alinvi är nöjd.

— Jag tycker att det har gått bra, säger Ola Alinvi. Vi har genomfört sju av nio löften. De två löften som ännu inte är genomförda kommer vi fortsätta med och genomföra under 2023. Det är effekter av pandemin som gjort det svårt att genomföra alla löftena.

Klimatnyttan från genomförda löften

Att beräkna effekten eller klimatnyttan av ett genomfört klimatlöfte är svårt och blir inte bättre än de antaganden man måste göra.

— Det ska man alltid komma ihåg när man ser siffror på klimatnytta av minskade utsläpp av växthusgaser, säger Ola Alinvi. Det finns andra beräkningar i samhället som ligger till grund för beslut som också är beroende av vilka antaganden man gör.

Klimatnyttan av de klimatlöften som genomfördes under 2022 beräknas ha minskat växthusgasutsläppen med cirka 2 100 ton koldioxid. Statistik från Statistiska centralbyrån SCB visar att utsläppen i hela kommunen var 123 000 ton 2018. Normalt står den kommunala verksamheten för cirka 10 % av de totala växthusgasutsläppen i en kommun, vilket 2018 skulle motsvara 12 300 ton.

— Genomförandet av klimatlöftena skulle alltså motsvara en minskning på runt 17 % av den kommunala verksamhetens växthusgasutsläpp för 2018, menar Ola Alinvi.

Ekonomisk vinning

Det är dyrt att ta hand om utsläppta växthusgaser. Cirka 14.5 miljoner kronor kostar det att ta hand om 2 100 ton utsläppta växthusgaser. Det motsvarar cirka 1,2 % av kommunens skatteintäkter 2022. Men det är inte bara en ekonomisk vinning för oss i dag att minska utsläppen, det gynnar också den framtida generationen.

— De växthusgasutsläpp vi gör i dag är något framtida generationer får betala för. Genomförandet av klimatlöftena har alltså minskat de växthusgasutsläpp vi gör i dag och samtidigt minskat kostnaderna för framtida generationer, säger Ola Alinvi.

Tre utvalda klimatlöften

Ulricehamns kommun uppfyllde sju av nio löften. Vi har valt att kolla närmare på tre av dem: laddplan, solenergi och energieffektivisering.

Laddplan

Löftet innebär att vi ska ta fram en laddplan för bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. I april 2022 antog kommunstyrelsen riktlinjer som visar vägen i frågor kopplade till publik laddinfrastruktur. Arbetet med att succesivt utöka möjligheten till laddning pågår i dagsläget.

Solenergi

Löftet innebär att solceller ska prövas i alla våra nybyggnadsprojekt och att minst en anläggning ska installeras i kommunen. I alla våra pågående projekteringar så ingår solceller. Två exempel är solcellsanläggning på skolans tak i Hössna och en solcellsanläggning på skolans tak i Vegby. Just nu pågår också ett arbete med att ta fram beslutsunderlag för solceller till taket på ishallen.

Energieffektiviseringar

Löftet innebär att vi ska starta upp minst ett projekt för energieffektivisering i våra fastigheter. En energianalys har gjorts av kommunens befintliga byggnader. Resultatet väntas komma inom kort. I januari beviljade kommunstyrelsen 2,5 miljoner kronor i investeringsmedel för att bygga om dagens ventilationsanläggning i ishallen. I dagsläget släpps en stor del av energin ut. Om detta åtgärdas sparar kommunen mer energi och det möjliggör att ishallen kan ha öppet året runt.

Publicerat av Ellen Haglund den 7 februari 2023, senast ändrad den 7 februari 2023

Kontakt