Förändringar av skoltider och skolskjuts

När läsåret 23/24 börjar efter sommaren kan en del elever ha andra tider när skolan börjar och slutar på dagarna. Tiderna kommer meddelas inom kort av rektorn för din skola.

En busschaufför, men bara hans högerarm som håller i ratten syns i bild.

Dessutom kan det ske förändringar för de som har skolskjuts. Elever kan få andra skolskjutstider, annan resväg eller en annan hållplats.  Dessa förändringar kommer bli klara vecka 31 och meddelas då i Skolskjutsportalen.

Ny upphandling har gjorts

Bakgrunden till förändringen är att avtalet mellan Ulricehamns kommun och den nuvarande leverantören av skolskjuts snart går ut. Ulricehamns kommun har därför gjort en ny upphandling.

Simuleringar för effektiva resor

Inför det nya skolskjutsavtalet har vi också sett över skolornas start- och sluttider. Rektorerna har fått lämna förslag på start- och sluttider för sin skola. För att sedan få fram de bästa och mest tidseffektiva resorna har datorsimuleringar gjorts där faktorer som bland annat trafiksäkerhet har vägts in.

Förhoppningen är att därmed skapa skoltider och en skolskjuts som blir så bra som möjligt.

Har du frågor om de nya skoltiderna kan du vända dig till rektorn på den skola som ditt eller dina barn går på. Har du frågor om skolskjutsen vänder du dig till skolskjutsochelevresor@ulricehamn.se.

Publicerat av Anders Rosenberg den 3 februari 2023, senast ändrad den 3 februari 2023