Miljö och samhällsbyggnad satsar på ökad kundnöjdhet

För en tid sedan klubbade kommunfullmäktige igenom den näringslivsstrategi som ligger till grund för vårt näringslivsarbete från 2022 till 2025. Ett av strategins fyra fokusområden är kommunens service och bemötande. Sektor miljö och samhällsbyggnad jobbar mycket för att förbättra kundnöjdheten.

Fyra personer sitter runt ett bord. Två skakar handFoto: Ekstrand Media/nuab.eu

Hög kundnöjdhet

Ulricehamns kommun har som mål att årligen öka och nå en kundnöjdhet på minst 75 av maximala 100 år 2025 i Sveriges kommuners och regioners mätning “Öppna jämförelser: företagsklimat”. För sektor miljö och samhällsbyggnads del låg hela sektorn på 75 för år 2022. Särskilt bra gick det för miljö- och hälsoskyddsfunktionen som ökade från 71 till 80.

Ökad och förbättrad kommunikation

Under 2022 och början av 2023 har sektorn jobbat på olika sätt för att förbättra kundnöjdheten, och en stor del är ökad och förbättrad kommunikation. Ärenden som miljö och samhällsbyggnad hanterar varierar stort och med olika komplexitet, till exempel bygglovsärenden. Då har kommunikationen i processen ökat och återkopplingen förbättrats. Exempel på insatser som har genomförts:

  • När ett bygglov har sökts och en handläggare har tilldelats ärendet skickas information ut till den sökande.
  • En ny e-tjänst för att boka möte med bygglovshandläggare har skapats.
  • Nya bekräftelsebrev har tagits fram.
  • Entreprenörsträff för avloppsentreprenörer har genomförts.
  • En enkät med möjlighet att lämna synpunkter på tillsynsfunktionen har tagits fram. Syftet med enkäten är att undersöka tydlighet och klarspråk, bemötande samt tillgänglighet.
  • Deltog i det öppna huset för gågatan i december.

Arbetet med att förbättra kundnöjdheten och servicen pågår. Den 21 april finns det möjlighet att möta representanter från miljö och samhällsbyggnad på NUABs näringslivsgala.

Näringslivsarbete i Ulricehamn

Publicerat av Ellen Haglund den 19 april 2023, senast ändrad den 19 april 2023

Kontakt