Fortsatt förbättrat företagsklimat i Ulricehamns kommun

Svenskt Näringsliv har släppt resultatet av sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. I Ulricehamn har 108 företagare deltagit och det glädjande resultatet visar att arbetet med kommunens näringslivsstrategi går åt rätt håll.

Flygfoto över Åsunden och Ulricehamn

I början av året fick företagare i kommunen svara på en enkät från Svenskt Näringsliv om hur de upplever att det är att vara företagare i kommunen. Resultatet visar att det sammanfattande omdömet för företagsklimatet har stigit från 3,4 till 3,6 sedan förra året. Det är den högsta noteringen för den frågan sedan 2018. Sverigesnittet ligger på 3,5. Rankingen visar var i landet det är bäst att starta och driva företag.

— Mycket positivt att vi ökar för andra året i rad. Jag ser det som att de tydliga och målinriktade satsningar vi gör verkligen ger resultat. Samtidigt är vi långt ifrån nöjda. Undersökningen ger oss tydliga svar på inom vilka områden vi behöver vidta ytterligare åtgärder, säger Gustaf Olsson, kommunchef.

Wiktor Öberg, kommunstyrelsens ordförande, instämmer med Gustaf.

— Väldigt glädjande att resultatet pekar uppåt för andra året i rad. Ett bra kvitto på att vi gör rätt saker och är på god väg att uppnå våra utsatta mål. Men också bra att rankningen identifierat var vi behöver lägga extra fokus kommande år. Tillsammans med näringslivet och våra invånare kan vi fortsätta utveckla vår fantastiska kommun, säger Wiktor Öberg.

2021 startade ett samarbete mellan Ulricehamns kommun, Näringsliv Ulricehamn och lokala företag för att gemensamt förbättra företagsklimatet. En del av detta arbete var att ta fram en strategi för näringslivet som sträcker sig till 2025. I strategin finns fyra områden som ska arbeta tillsammans för att nå det övergripande målet – att varje år klättra i Svenskt Näringslivs ranking och nå minst 3,8 av 6,0 möjliga år 2025.

— Resultatet är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Man ser också tydligt i undersökningen vilka områden som behöver förbättras. Ett exempel är upphandling. Där har vi precis påbörjat ett arbete med olika insatser för att öka kunskapen och förbättra kommunikationen kring ämnet. Det är ett samarbete mellan näringsliv, kommun och oss på NUAB, vilket är en av nycklarna i att stärka företagsklimatet, säger Camilla Palm, vd, Näringsliv Ulricehamn.

Frågor?

Gustaf Olsson, kommunchef
gustaf.olsson@ulricehamn.se
0321-59 50 11

Wiktor Öberg, kommunstyrelsens ordförande
wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se
0321-59 67 83

Camilla Palm, vd Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Publicerat av Ellen Haglund den 23 maj 2023, senast ändrad den 23 maj 2023