Vad tycker du om Ulricehamns kommun?

1 200 ulricehamnare har blivit utvalda att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning.

Illustration av människor på en blå bakgrund. Bilden har rubriken Är du utvald?

Under perioden 24 augusti – 1 september får 1 200 slumpmässigt utvalda invånare ett informationsbrev hemskickat från SCB. Syftet är att undersöka hur det är att leva och bo i kommunen. Du som är utvald kommer att få svara på frågor om bland annat skolan, äldreomsorgen, kultur, friluftsliv och trygghet.

I 2023 års medborgarundersökning deltar 162 av 290 kommuner. Resultatet presenteras i december.

Hur svarar jag?

Om du har fått enkäten kan du välja att svara på papper eller på webben. På webben kan du också svara på engelska. Om du vill ha enkäten på arabiska kan du få det.

Dina svar gör skillnad för oss som jobbar med att göra Ulricehamns kommun bättre för dig och andra invånare. Vi vill veta vad du är nöjd med och vad vi behöver förbättra. Vi använder ditt svar som underlag för vårt fortsatta arbete.

Publicerat av Ellen Haglund den 25 augusti 2023, senast ändrad den 29 september 2023

Kontakt