Beslut i korthet, kommunstyrelsen 7 september

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 7 september.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Här är ett urval av de beslut som fattades av kommunstyrelsens möte 7 september. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

Ja till nytt kulturhus på Marknadsplatsen

Kommunstyrelsen säger ja till inriktningsbeslutet om nytt kulturhus på Marknadsplatsen. Inriktningsbeslutet skickas därmed vidare till kommunfullmäktige med förslaget att det ska antas.

I underlaget till beslutet redovisas en lokaliseringsutredning och en matris med parametrar som använts för att jämföra olika platsalternativ med varandra. De platser som jämförts är Marknadsplatsen, Nämndhuset, Stureparken och Ulricaparken. Parametrarna som lokaliseringsutredningen innehåller är bland annat läge, yta och kostnader.

Utifrån de olika platsalternativen som finns med i matrisen är förvaltningens bedömning att Marknadsplatsen är mest lämpad för att bygga ett nytt Kulturhus på.

Underlag och handlingar för ärendet

Ulricehamnsförslag: Pensionärer ska få åka gratis med Västtrafik från 65-årsålder

I ett Ulricehamnsförslag tyckte förslagsläggaren att pensionärer i Ulricehamn borde få samma förmån som i kringliggande kommuner, nämligen att få åka gratis med Västtrafik vid 65-års ålder istället för vid 75 års ålder som det är nu.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige gör bedömningen att Ulricehamnsförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att Västra Götalandsregionen under hösten 2023 förväntas fatta beslut om nya förutsättningar för seniorerbjudandet. Därefter kommer kommunen ta ställning till vilka villkor som ska gälla för att erhålla seniorkort inom Ulricehamns kommun.

Underlag och handlingar till ärendet 

Ulricehamnsförslag: Bygg friidrottsbanor på Tingsholms grusplan

I ett Ulricehamnsförslag tyckte förslagsläggaren att det borde byggas friidrottsbanor på grusplanen vid Tingsholmsgymnasiet. Förslagsställaren anser att det finns flera fördelar att ha friidrottsbanor, bland annat att de främjar träning och hälsa. Platsen vid gymnasieskolan anses också lämplig för detta, bland annat eftersom det ligger flera skolor i närheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget med hänvisning till att grusplanen kan komma att användas till evakueringsplats för moduler. Detta med anledning av kommande ny- och ombyggnationer av högstadieskolor i Ulricehamn.

Underlag och handlingar till ärendet

Medborgarförslag: anlägg en toalett vid Stadsparken

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att det ska anläggas en toalett vid lekplatsen i Stadsparken, likt den som finns vid Ulricaparken. Han skriver att familjer ofta besöker lekplatserna under längre stunder och att behovet av en offentlig toalett är stor.

Kommunstyrelsen antar medborgarförslaget förutsatt att budget för projektet beslutas i investeringsbudget för 2025.

Underlag och handlingar till ärendet

Medborgarförslag: ta bort det totala parkeringsförbudet på området Stadsskogen under vinterhalvåret

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att det totala parkeringsförbudet under vinterhalvåret i området Stadsskogen tas bort.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att tillgänglighet på parkering är underordnat efter framkomligheten och trafiksäkerheten på kommunala gator.

Underlag och handlingar till ärendet

Medborgarförslag: förbjud all form av större smällare i Blidsberg

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare, samt dennes grannar att all pyroteknisk användning förbjuds inom ett tätbebyggt bostadsområde i Blidsberg.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till de begränsningar och den tillståndsplikt som redan finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter, samt att ta bort all pyroteknisk användning inom tätbebyggt bostadsområde skulle innebära en för stor begränsning för den enskilde med hänvisning till Förvaltningsrättens beslut med mål 1482–16.

Underlag och handlingar till ärendet

Publicerat av Rebecca Berndes den 7 september 2023, senast ändrad den 7 september 2023 av Eva Wallin