Ulricehamn klättrar från plats 143 till 104 i Svenskt Näringslivs ranking

Under morgonen släppte Svenskt Näringsliv rankingen av sin årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. I Ulricehamn har 108 företagare deltagit och placerat Ulricehamn på plats 104.

Flygfoto över Ulricehamns stationshus och Åsunden.Foto: LM.Persson/nuab.eu

I början av året fick företagare i kommunen svara på en enkät från Svenskt Näringsliv om hur de upplever att det är att vara företagare i kommunen. Resultatet visar att det sammanfattande omdömet för företagsklimatet har stigit från 3,4 till 3,6 sedan förra året. Det är den högsta noteringen för den frågan sedan 2018. Sverigesnittet ligger på 3,5. Omdömet, som är den viktigaste frågan i enkäten och den tyngst vägande rankingfaktorn, placerar Ulricehamn på plats 104. Rankingen visar var i landet det är bäst att starta och driva företag.

— Att vi kliver uppåt i rankingen och ökar det sammanfattande omdömet är två tydliga bevis på att vi, politik, näringsliv och kommun tillsammans arbetar på rätt sätt. Om det går bra för våra företag går det också bra för Ulricehamns kommun och därför är frågorna kring näringslivsklimatet prioriterade för oss. Vi kommer nu fortsätta arbetet och tillsammans ska vi nå ännu längre! Säger Gustaf Olsson, kommunchef.

Camilla Palm, VD för Näringsliv Ulricehamn, håller med:

— Alltid roligt med positiva resultat men själva rankingen i sig är inte det viktiga utan det viktiga är att företagen känner att det är positivt att driva sina företag här. Vi vet att vi hela tiden behöver arbeta med företagsklimatsfrågorna och i nästa vecka startar vi upp en upphandlingsskola med tre tillfällen tillsammans med upphandlingsenheten, då vi vet att det är ett behov som finns hos våra lokala företag.

2021 startade ett samarbete mellan Ulricehamns kommun, Näringsliv Ulricehamn och lokala företag för att gemensamt förbättra företagsklimatet. En del av detta arbete var att ta fram en strategi för näringslivet som sträcker sig till 2025. I strategin finns fyra områden som ska arbeta tillsammans för att nå det övergripande målet – att varje år klättra i Svenskt Näringslivs ranking och nå minst 3,8 av 6,0 möjliga år 2025.

Frågor?

Gustaf Olsson, kommunchef
gustaf.olsson@ulricehamn.se
0321-59 50 11

Wiktor Öberg, kommunstyrelsens ordförande
wiktor.oberg@fv.ulricehamn.se
0321-59 67 83

Camilla Palm, VD Näringsliv Ulricehamn
camilla.palm@nuab.eu
0321-59 59 62

Publicerat av Ellen Haglund den 20 september 2023, senast ändrad den 20 september 2023