Information om giftiga svampar till personer som inte har svenska som modersmål

Det har under senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål.

En röd flugsvamp står i en skog med höstlöv runt

För att minska risken för att fler ska plocka och äta giftiga svampar har Giftinformationscentralen tagit fram en varningsaffisch på engelska och en broschyr med de giftigaste svamparna i Sverige, översatt till över 30 olika språk.

Materialen finns att ladda ner på Giftinformationscentralens hemsida.

Mushroom poisoning – Giftinformationscentralen

Publicerat av Ellen Haglund den 13 september 2023, senast ändrad den 13 september 2023