Första etappen av Storgatan är färdig

Gågatan har besiktigats och godkänts.

Kullerstensgata med hus på varje sida. Mellan husen hänger julbelysning som pryder gågatan.

Vattenledningarna som går under marken har renoverats och nya kablar för bland annat bättre belysning, ljud och fiber har kommit på plats.

Förutom nyttigt arbete under marken har miljön blivit mer trivsam med nya bänkar, belysning, planteringskärl, papperskorgar, räcken och linspänd belysning. I mitten av gatan har ett tillgänglighetsstråk skapats med sågad gatsten.

Den första etappen berörde Rådmansgränd, Riddaregatan och sträckan mellan Järnvägstorget och Rådhusgatan. Etapp två startar i januari 2024 och då ligger fokus på sträckan mellan Järnvägstorget och Lilla torget.

Bilder från första etappen

Vy över gågatan. Färgglada hus, gatsten, planteringskärl, räcken och belysningsstolpar syns. Vy över gågatan. Färgglada hus, gatsten, planteringskärl, räcken och belysningsstolpar syns.

Backen i Rådmansgränd. Linspänd belysning har satts upp mellan husen. Bänk i trä placerad på gågatan.

Gatsten på gågatan som har tagits upp under arbetets gång och lagts tillbaka. I mitten har ett tillgängligstråk skapats av sågad gatsten. Svarta räcken på gågatan

Ombyggnationen

2022 beslutade våra folkvalda politiker att vi skulle påbörja planeringen av vår nya gågata och 2023 satte vi spaden i marken. Tidplan, etappindelning, visionsbilder, frågor och svar har vi samlat på en sida.

Ombyggnation av Storgatan

Publicerat av Ellen Haglund den 28 november 2023, senast ändrad den 12 december 2023 av Elin Ohlsson

Kontakt