Orange day om våld i nära relation – det finns hjälp

Ulricehamns kommuns arbete med att förebygga våld i nära relationer pågår året runt. Men på lördag är det Orange day, en dag då FN uppmanar till att uppmärksamma våld mot kvinnor. Därför vill vi uppmärksamma ämnet lite extra och belysa att det finns hjälp att få.

en äldre hand håller i en yngre

Lämna sidan

Länken ovan tar dig till en ny webbplats om du snabbt behöver lämna sidan. Om du vill dölja ditt besök på den här sidan behöver du också rensa historiken i din webbläsare. Gör detta när du känner dig trygg och har gott om tid. Om du hamnar i en pressad situation bör du använda länken ovanför.

Rensa historik (cache) i din webbläsare hos Rensa Cachen

Om Orange Day

Varje år den 25 november äger Orange Day rum, en dag då FN uppmanar hela världen till att uppmärksamma våld mot kvinnor. Den ljusa och optimistiska färgen orange ska representera en värld fri från våld. Orange Day är också starten för det globala initiativet 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. Kampanjen 16 days startar varje år den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor och avslutas den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter. Under perioden färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet.

Vad händer

Denna veckan kommer representanter från kommunens individ- och familjeomsorg finnas ute på skolor som ett led i kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Kampanjen riktar sig till unga som utsätts för våld, är orolig för en kompis eller själva utsätter någon för våld.

Jönköpings län och Region Jönköping arrangerar en hel vecka med aktiviteter inför Orange Day. Bland annat finns det flera digitala föreläsningar att lyssna på och aktiveter att besöka.

Aktivitetsveckan – Ett Jönköpings län fritt från våld

Brottsofferjouren uppmärksammar veckan innan Orange Day med flera aktiviteter. Även här finns det flera digitala föreläsningar att lyssna på.

BOJ uppmärksammar En vecka fri från våld

Vill du engagera dig?

Besök UN Women Sverige för att ta reda på hur du kan ta ställning.

Om Orange Day hos UN Women Sverige

Våldets olika uttryck

Våld i nära relationer sker oftast innanför hemmets väggar. Att leva med en närstående som utövar våld, psykiskt, fysiskt eller sexuellt, innebär en särskild form av utsatthet. Våld kan även ta sig uttryck digitalt, materiellt eller ekonomiskt. Oavsett form är syftet med våldet att utöva makt och kontroll.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan handla om nedsättande kommentarer, hot, tvång och trakasserier. Du kan även utsättas för kontroll och social isolering.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan bestå av örfilar, knytnävslag, sparkar och stryptag.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära olika former av sexuellt påtvingade handlingar. Det kan handla om samlag utan samtycke, sexuella trakasserier eller användning av ett sexuellt kränkande språk.

Vi hjälper dig

Våld förekommer i alla typer av relationer och vem som helst kan bli utsatt. Vem som helst kan också vara våldsutövare. I nära relationer utövas våldet ofta under en längre period och intensifieras med tiden, vilket kan leda till att det blir ett normaliserat inslag i den utsattes vardag. Det finns hjälp att få.

Vi erbjuder stöd till dig som är utsatt, eller utsätter någon för våld. Välkommen att vända dig till oss.

Våld i nära relationer

Publicerat av Anders Rosenberg den 20 november 2023, senast ändrad den 17 november 2023