Wanja fick diplom av drottning Silvia

Det var under en ceremoni på Drottningholms slottsteater som biståndshandläggare Wanja Markov för en tid sedan fick ta emot ett diplom från Stiftelsen Silviahemmet direkt av drottning Silvia. Men vägen dit var inte enkel.

Biståndshangläggare Wanja Markov med diplom som hon fått av drottningen sedan hon gjort klart en utbildning

Wanja Markov är socionom och arbetar som biståndshandläggare inom verksamhet hemtjänst och hemsjukvård i Ulricehamns kommun. För en tid sedan fick hon möjlighet att gå en utbildning till diplomerad biståndshandläggare från Stiftelsen Silviahemmet.

Under utbildningen har hon fått lära sig mer om demens och hur de olika sjukdomarna kan utveckla sig. Förhoppningen är att det ska bli enklare att fatta rätt beslut för varje enskild person.
Utbildningen är värd 7,5 högskolepoäng och har bedrivits dels på arbetstid, dels på fritiden. Wanja var först lite tveksam till att gå utbildningen, hon oroade sig för hur hon skulle få ihop allt. Den oron var befogad, men hon säger samtidigt att det var värt det. Utbildningen, som getts mest via nätet, har varit väldigt bra.

När de 7,5 poängen var gjorda, fick hon ett inramat diplom av drottning Silvia under en högtidlig ceremoni på Drottningholms slottsteater en dag i september.
– Det var faktiskt en liten morot som drev mig framåt. Att få träffa Silvia. Särskilt under ceremonin. Jag hade aldrig åkt upp till Stockholm över dagen för att hämta mitt diplom om det inte var för att jag fått träffa henne.

Wanja arbetar med att bedöma en persons behov av olika typer av insatser för äldre. I grunden finns lagar och riktlinjer att förhålla sig till, men också vad anhöriga och personen själv vill. Uppgiften kan ibland vara närapå omöjlig, berättar Wanja – framförallt i arbetet med personer med demensdiagnos.
– När det gäller demenssjukdomar kan en person vara i olika stadier av sjukdomen. Personen kan vilja en sak, anhöriga en annan, och de som jobbar med personen från vårt håll ser en annan sak. I grunden är det alltid personens vilja som är det viktigaste. Därför är det viktigt att en person får sin diagnos tidigt, för då finns det bland annat möjlighet att diskutera hur hen vill ha det när hen blir sjukare. Då ökar möjligheterna för mig att göra ett riktigt bra jobb för den.
Wanja Markov är i sin roll som biståndshandläggare knuten till korttidsenheten på URC, hemtjänst och hemsjukvård.

Utbildningen är en köpt utbildning som Ulricehamns kommun har bekostat. Pengarna kommer från det statsbidrag som kom förra året för minskandet av antalet timanställda.

Publicerat av Anette Westerlund den 13 november 2023, senast ändrad den 13 november 2023

Kontakt