Beslut i korthet, kommunfullmäktige 14 december

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 14 december. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

Kommunfullmäktigesal, människor som sitter med ryggen åt kameran

Borås stad tar över färdtjänst

Det handlar om vem som ska ordna färdtjänst i Ulricehamns kommun. Förvaltningen har haft i uppdrag att ta reda på om det är bättre att låta Borås stad eller Västtrafik ta hand om färdtjänsten istället för kommunen själv. Borås stad har bra färdtjänst som kunderna är nöjda med och de kan ordna trafiken bra. De har också samarbetat mycket med Ulricehamns kommun och Marks kommun tidigare. De har hög kvalitet, nöjda kunder och rimligt pris. De har också bra samarbete med andra kommuner.
Nu har fullmäktigepolitikerna sagt sitt, kommunstyrelsen får i uppdrag att teckna ett avtal med Borås stad.
Färdtjänst är när man får åka bil eller buss till jobb eller annat om man har svårt att åka vanlig kollektivtrafik.
Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Gratis buss och tåg för 70+

Nu blir det gratis att åka tåg eller buss för de som är äldre än 70 år. Det finns ett erbjudande från Västra Götalandsregionen som gör att äldre personer kan åka gratis med bussar och tåg i många kommuner. Den kostnaden har respektive kommun stått för. Erbjudandet har gällt för personer som är 75 år eller äldre. Men nu har regionen ändrat på hur erbjudandet ska fungera. Därför bestämmer fullmäktige att erbjudandet ska gälla dem som fyllt 70 år eller är äldre. Tack vare att regionen ändrat reglerna för detta, kommer det att bli billigare för kommunen att erbjuda äldre gratis buss eller tåg, samtidigt som fler får åka.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Små och stora hus i framtidens Brunnsnäs

Nu är planen klar för hur Brunnsnäs ska bli ett ställe att bo och leva på i framtiden. Planen handlar om att bygga nya hus, göra ett fint friluftsområde och ta hand om det gamla huset som heter Brunnsnäs säteri. Planen säger att det ska finnas olika sorters hus, som små och stora hus. Planprogrammet föreslår att området utvecklas för ungefär 150 – 200 bostäder. Programmet föreslår att det blir villor och radhus om två våningar och flerbostadshus om tre till fyra våningar. Det ska också finnas ett ställe där man kan äta, fika eller ha möten. Det stället kan vara Brunnsnäs säteri. Det ska också finnas ett område där man kan vara ute i naturen och ha kul. Det är området som heter Åsakullen. Planen är bra för barn och ungdomar som vill ha en bra miljö. Planen är också bra för kommunen som tjänar pengar på att bygga nya hus. Planen passar med det som kommunen har bestämt för hur Ulricehamn ska se ut i framtiden.
Planen godkänns av kommunfullmäktige.
Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Nästan en halv miljon till Marbäcks IF

Marbäcks IF föreslås få 409 719 kronor till handikappanpassning. Föreningen har haft kontakt med kommunen under ett par år för att beskriva behovet av en anpassning av klubblokalen. Behovet har blivet än viktigare då både församlingshemmet och träffpunkt 34:an har avvecklats, då är det enda alternativet för möten och träffar Marbäcks Ifs klubbstuga. För att kunna möta tillgängligheten så måste det byggas en bättre ramp för tillgänglighet samt en handikapptoalett i klubbstugan. Projektet är välförankrat och därför säger fullmäktige ja på kommunstyrelsens inrådan.
Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Avgiftsfria blöjor i förskolan ska utredas

Jan-Olof Sundh (V) vill att kommunen ska undersöka om det är möjligt att införa avgiftsfria blöjor i förskolan. Han tycker att det är dyrt för familjer att köpa blöjor. Kommunfullmäktige säger ja till motionen och ett tilläggsförslag om att även utreda vad det skulle kosta.
Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Parkeringsplatser försvinner på Nygatan

Jan-Henric Henningsson (SD) vill att kommunen ska ändra parkeringsrutorna som är för nära vägkorsningarna på Nygatan, Ulricehamn. Han tycker att det är farligt och kan leda till olyckor. Kommunstyrelsen håller med honom och vill ta bort de parkeringarna. De ändrar samtidigt reglerna för parkering på Nygatan. Fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att ta bort rutorna.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Andra ärenden som togs upp på mötet

  • Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av Rönnåsens industriområde etapp 2, 2024
  • Motion om fjärrvärme (NU)
  • Motion schemaläggning inom omsorgen (SD)
  • Motion gällande förändrade arbetstider i äldreomsorgen

Publicerat av Anette Westerlund den 14 december 2023, senast ändrad den 14 december 2023 av Eva Wallin

Kontakt