Flera anmälningar enligt Lex Sarah

Ulricehamns kommun anmäler flera händelser enligt Lex Sarah. Vi har bland annat fått signaler om att vårdtagare tappat i vikt på en av våra avdelningar på ett av våra äldreboenden. Det hela har uppmärksammats efter att en enhetschef larmat om att vårdtagare på en avdelning verkat svaga och inte fått den omsorg de behövt.

Oanvända munskydd på hög.

– Nu ser vi till att dessa vårdtagare får den medicinska hjälp och omsorg de har rätt till, samtidigt som vi ser över våra rutiner och undersöker om och vad som eventuellt har gått fel, säger Anna-Karin Asp, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i Ulricehamns kommun.

Vi gör allt för att våra vårdtagare ska må bra. Därför görs flera olika utredningar för att ta reda på vad som har hänt. Vi har också sett över näringsintag och rutiner kring måltider och mellanmål. Andra rutiner och arbetssätt följs nu upp för att förhindra att detta inträffar på andra boenden. Genom systematiska uppföljningar ska viktnedgångar kunna upptäckas i tid och åtgärder ska sättas in i ett tidigt skede.
– Vi tar detta på största allvar och vi kommer att göra allt som står i vår makt för att säkerställa att våra vårdtagare får den vård och omsorg de har rätt till och förtjänar. Vi kommer också att följa IVO:s utredning och följa de rekommendationer och krav som de kommer med, säger Anna-Karin Asp.

Händelserna är också anmälda enligt Lex Sarah, som är en lag som kräver att vi rapporterar allvarliga vårdskador och missförhållanden.

Publicerat av Anette Westerlund den 13 december 2023, senast ändrad den 13 december 2023

Kontakt