Ytterligare steg mot ny grundskola, nya bostäder och nytt psykiatriboende

Nu har ytterligare steg tagits emot att utveckla området Sanatorieskogen i och med att detaljplanen börjat gälla.

kartbild över sanatorieskogen, skiss över vägar och naturområdenBilden är ett skärmklipp från planprogrammet.

Området ska inrymma grundskola, bostäder och psykiatriboende med mera. Det ligger i östra delen av Ulricehamns tätort och gränsar till villaområdena Stadsskogen och Fållorna i väster. Söderut finns området Bergsäter.

I området ska det byggas en ny F-6 skola. Tanken är att skolan ska vara integrerad i naturen och ge barnen en enkel koppling till naturen för lek och lärande. Bland annat ska en bäck bevaras och rinna förbi skolan och en större ek som finns i området ska sparas. Byggnaden blir tre våningar hög med fasad i trä och ska hysa 550 elever.
I den norra delen av området planeras flera mötespunkter, som grillplats och lekplats. Samtidigt ska mycket av områdets natur bevaras.

Där Villa Skogslyckan har stått ska ett psykiatriboende byggas. Det som är möjligt att tas omhand från Villa Skogslyckan för att använda på nya byggnader kommer att sparas. Den gamla stenfoten är ett exempel på detta, som är handhuggen från när huset byggdes i början 1900-talet.

Den grusväg som idag leder fram till byggnaden blir grunden för den planerade gång- och cykelvägen mellan Sanatorieskogen och Lassalyckan.
Detaljplanen för Sanatorieskogen 1:3 med flera, vann laga kraft i slutet av november, efter att ha överklagats en gång. Den överklagan avslogs av mark- och miljödomstolen.

Länk till detaljplanen:

Gällande detaljplaner

Publicerat av Anette Westerlund den 12 december 2023, senast ändrad den 12 december 2023